Postul de director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, scos la concurs

05/03/2018

Începând de ieri, Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a deschis lista înscrierilor la concursul pentru ocuparea postului de director executiv. Potrivit anunţului postat ieri, dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 5 martie 2018- 26 martie 2018, inclusiv. Proba scrisă va avea loc în data de 24 aprilie, la Bucureşti, sediul ANFP
Condiţiile de participare prevăd studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
Directorul executiv organizează şi coordonează, după caz, întreaga activitate a unităţii din directa subordine şi evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ; coordonează şi controlează implementarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate, pe care le derulează în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor, prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel local. Ca atribuţii, tot directorul executiv este cel care solicită elaborarea şi coordonează implementarea programelor locale de sănătate în concordanţă cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel local; evaluează anual rezultatele activităţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; analizează periodic starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică, şi alocă prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate; informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar, şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean.
Directorul executiv este cel care coordonează activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi auditul public exercitat la nivelul unităţilor sanitare aflate în subordine, conform legii, propune şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii lista personalului împuternicit pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătate publică;
Actualente, atribuţiile dircetorului executiv sunt exercitate, cu delegaţie, de ing. chim. Anca Brîndușa Movilă. Postul a fost vacantat prin demiterea dr. dan Morenciu, pentru neimplicare în campania de vaccinare antirujeolică în plină perioadă de epidemie naţională.
Vacant este şi postul de director adjunct, însă despre asta nu se spune nimic, nicăieri.
Geanina NICORESCU