Peste 900 de copii au pierdut pensia de urmaş, din propria neglijenţă

10/08/2018

Aproape 950 de copii, cu vârsta de peste 16 ani, au pierdut, în ultimul an, pensia de urmaș pentru că nu au depus în termen la Casa Județeană de Pensii Neamț dovada continuării studiilor, respectiv adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pe care o urmau.
Pentru a preveni apariţia unor situaţii similare şi pentru a-I informa corect pe copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş, cu vârste cuprinse între 16-26 de ani, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Neamț, Oana Fodor, reamintește că plata se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, dacă aceştia nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, la începutul fiecărui an școlar ori universitar. Copilul beneficiar al unei pensii de urmaș care a împlinit vârsta de 16 ani, pentru ca pensia să nu fie suspendată de la plată, acesta trebuie să prezinte, în luna în care împlinește vârsta de 16 ani, adeverință eliberată de unitatea școlară care să ateste că în acel an școlar urmează cursurile unei forme de învățământ organizată potrivit legii.
Conform legii, copiii au dreptul la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani, dar şi în continuare, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Se acordă pensie de urmaş şi în anumite situaţii pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la vârsta de 16 ani sau în perioada studiilor, până la 26 de ani.
La Casa de Pensii trebuie depusă dovada continuării studiilor- adeverința, însoţită de un cupon de pensie.
Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate se face de la data începerii anului şcolar, cu respectarea termenului general de prescripţie. Copiii beneficiari ai unei pensii de urmaș pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie în condiţiile legii, indiferent de cuantumul acestora, subliniază reprezentanţii Casei de Pensii Neamţ.
Geanina NICORESCU