Peste 9.000 de carduri de sănătate “zac” la CAS Neamţ

26/03/2018

Alte aproape 2.000 de documente electronice au fost defecte din fabricaţie şi au trebuit înlocuite

Peste 2.000 de carduri- refuzate din motive religioase sau de conştiinţă

În ultimii trei ani, prin compartimentul administrare contribuţii şi creanţe a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ s-a defăşurat activitatea de eliberare a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate pentru cele returnate de Poşta Română, precum şi pentru cele primite prin transfer de la Casa de asigurări de sănătate a OPSNAJ. CAS Neamţ a trebuit, totodată, să elibereze adeverinţe de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care asiguraţii au solicitat emiterea cardului duplicat şi adeverinţe de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru asiguraţii care au refuzat în mod expres primirea cardului naţional de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă. “Până la sfârşitul anului trecut, la sediul CAS Neamţ au fost primite 35.507 solicitări de eliberare carduri, din care 12.229 pentru carduri tipărite -returnate şi 23.278 pentru carduri netipărite. Numărul total de carduri returnate de Poşta Română este de 17.743 bucăţi. Au fost predate direct asiguraţilor 7.297 carduri iar prin medicii de familie 4.932 carduri, astfel că, la sfârşitul anului trecut au ramas la sediul CAS Neamţ un număr de 9.200 carduri”, se menţionează în Raportul de activitate al CAS Neamţ aferent anului 2017. De asemenea, documentul subliniază că la CAS Neamţ s-au primit 10.401 solicitari pentru eliberare card duplicat din care, pentru pierderi, furt, modificări date personale de identificare 8.480, iar pentru defecţiuni tehnice 1.921 solicitari. S-au întocmit 12.604 adeverinţe de înlocuire a cardurilor eliberate din care, 8.480 pentru pierderi, furt, modificari date personale, 1.916 pentru defecţiuni tehnice şi 2.203 pentru carduri refuzate din motive religioase sau de conştiinţă. De asemenea s-au întocmit 23.278 adeverinţe de asigurat pentru categoriile de asigurati care nu au carduri tiparite. Per total,numărul de carduri naţionale de asigurări de sănătate emise de Imprimeria Naţională şi predate spre distribuţie Poştei Române până la sfârşitul anului 2017 a fost de 343.722 bucăţi.

Geanina NICORESCU