Peste 400 de elevi din Neamț s-au dezis de școală

04/02/2017

*Pentru 9 tineri a fost luată deja decizia exmatriculării

Fenomenul chiulului înregistrează creșteri semnificative an de an, atingând în prezent cote alarmante. Evident, procesul de socializare a tinerei generații este negativ afectat de lipsa reperelor morale și generale de viață, de instabilitatea și fluctuația situațiilor existențiale, de superficialitatea etaloanelor valorice, care produc frecvent debusolări și deviații comportamentale.

Conform datelor centralizate de CJRAE Neamț și transmise de inspectorul Elena Preda, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Neamț, numărul elevilor care nu s-au prezentat la școală de la începutul anului școlar este de 404 elevi. Pentru motive de absenteism, 9 elevi au fost exmatriculați. În sistemul de învățământ preuniversitar din județul Neamț s-au înregistrat, în luna decembrie 2016, nu mai puțin de 98.666 absențe, din care doar 40.150 motivate.

Psihologii avertizează că fenomenul fugii de la școală poate produce progresiv o serie de prejudicii, în primul rând elevului care se angajează în această acțiune, cât și în anumite circumstanțe agravante, societății în general. Primul efect se materializează în sancțiuni, constrângeri ale școlii asupra elevului, conform regulamentului școlar: nota scăzută la purtare în funcție de numărul de absențe, eventual transferul la altă unitate de învățământ, iar în final exmatricularea. Absența elevului de la ore se soldează, de asemenea, cu lacune în procesul achiziționării informațiilor, competențelor, deprinderilor învățării. Corigența este consecința faptului că elevul este nevoit să recupereze materia la care nu a fost prezent, fiind la un moment dat copleșit de numărul mare de informații pe care trebuie să le asimileze. Repetenția este o formă a eșecului școlar generalizat, fiind în strânsă corelație cu abandonul școlar, specialiștii susținând că, la elevii repetenți, probabilitatea abandonului școlar crește cu 20-30%.

Psihologii trag un semnal de alarmă și semnalează că dezinteresul față de activitatea cognitivă este înlocuit de elev, în majoritatea cazurilor, de alte activități, incompatibile cu școala: jocuri pe calculator, jocuri de noroc care pot duce până la dependență, vizionarea excesivă a programelor TV, a filmelor cu mesaj negative, frecventarea „în găști“ a unor baruri, discoteci din dorința de a-și afirma independența. Evident, personalitatea elevului este puternic influențată de cea a părinților, de mediul familial – climat afectiv negativ în familie, promiscuitate.

Geanina NICORESCU