Patronii din confecţii, verificaţi de ITM Neamţ

24/07/2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a demarat o campanie de control în domeniul relaţiilor de muncă şi al sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii nemţeni care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte. Verificările au loc în periaoda 8 – 12 iulie, într-o primă etapă şi continuă între 16 şi 20 septembrie, în cea de a doua etapă. Obiectivele campanei sunt: identificarea angajatorilor care desfăşoară activitate în domeniul fabricării produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, care nu respectă dispoziţiile legale aplicabile şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă cât şi în domeniul securităţii şi sănătate în muncă în societăţile vizate de verificări; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă în general şi a legislaţiei privind timpul de muncă/odihnă în special; eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare. „În domeniul relaţiilor de muncă au fost verificaţi un număr de 49 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 50 de deficienţe şi au fost dispuse 50 de măsuri în vederea remedierii acestora. Au fost sancţionaţi 4 angajatori, fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, din care una de 20.000 lei şi 3 avertismente. La un angajator a fost depistata o persoană care desfăşura munca nedeclarată. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată fiind în cuantum de 20.000 lei“, conform ITM Neamţ. Printre neregulile găsite se numără neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă; netransmiterea elementelor prevăzute de lege privind registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic, cel tîrziu în ziua lucratoare anterioară începerii activităţii de către salariat; completarea registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic cu date eronate; necompletarea dosarului de personal al salariaţilor; nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa zilnică a orelor de muncă prestate de către salariaţi; nerespectarea prevederilor privind repausul săptămînal; neplata sau plata cu întîrziere a drepturilor salariale. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi 49 de angajatori. S-au constatat 66 de deficienţe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, la care se mai adaugă o amendă de 4.000 lei şi 65 de avertismente. Deficienţele constau în neacordarea echipamentului individual de protecţie; lipsa verificării continuităţii instalaţiei de legare la pămînt la termenul scadent; lipsa mijloacelor de protecţie electroizolante; neasigurararea măsurilor de prim ajutor în caz de accident; lipsa efectuării examenelor medicale la angajare şi periodic; lipsa semnalizării de securitatea şi sănătate în muncă pentru toate posturile.