Noua şefă a CAS Neamţ le deschide ochii asiguraţilor

11/10/2017

Pacienţii sunt informaţi că îşi pot accesa singuri dosarul electronic de sănătate!
Nemţenii sunt încurajaţi să completeze baza de date cu ”Antecedente declarate de pacient”
Matricea de acces la dosar se eliberează de către “medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate”, la solicitarea pacienţilor, în baza actului de identitate

Noul preşedinte- director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, jr. Elena Nadia Harpa, a postat, ieri, pe site-ul instituţiei un comunicat în atenţia furnizorilor de servicii medicale şi medicamente din judeţul Neamţ, “spre ştiinţa asiguraţilor CAS Neamţ”. Sunt informaţii prevăzute de un ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, emis încă de anul trecut, care prevede o serie de drepturi şi libertăţi pentru “muritorul de rând”, despre care prea puţină lume ştie.
Multe dintre serviciile medicale primite de asiguraţi sunt gratuite, practic decontate de CAS, însă asta nu înseamnă că pacientului nu-i pasă dacă “la grămadă” nu s-or fi “strecurat” pe fişa sa şi servicii fictive- dar date spre decontare, ori tratamente pentru boli “atribuite” fără ştiinţa sa. Au fost cazuri de acest fel în restul ţării. Iar, pe de altă parte, în accepţiunea legiuitorilor, faptul că dosarului electronic poate fi completat chiar de către bolnav, cu informaţii relevante despre sine, ajută la completarea istoricului medical. Pentru că acele informaţii suplimentare, care nu au fost înscrise în dosarul electronic, îi vor ajuta, pe viitor, pe medici să stabilească un diagnostic pe baza “tabloului” general şi mai ales un tratament corect, luând în considerare toate afecţiunile trecute şi prezente ale bolnavului.

Pacientul are acces direct la propriul dosar electronic de sănătate

“Având în vedere Ordinul comun MS/ CNAS nr. 1123/ 849/ 2016
pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului, vă reamintim principalele dispoziţii ale acestui act normativ. Pacientul are acces direct la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal prin intermediul portalului DES şi numai după autentificare. Autentificarea pacientului în portalul DES se realizează numai după generarea matricei de securitate de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate şi definirea de către pacient sau reprezentantul legal al acestuia a parolei de acces, prin portalul DES. Autentificarea pacientului sau a reprezentantului legal prin portalul DES se realizează în condiţiile prevăzute mai sus, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi: utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a codului PIN asociat, precum şi prin intermediul parolei de acces; utilizarea CID-ului sau a codului numeric personal, a matricei de securitate şi a parolei de acces”, a menţionat jr. Elena Nadia Harpa, şefa CAS Neamţ.

Pacientul poate decide “acordarea sau retragerea dreptului de acces al medicilor la propriul dosar electronic de sănătate”

Conform informaţiilor oferite în comunicat de şefa CAS Neamţ, după autentificare prin intermediul portalului DES, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia trebuie să ştie că poate el însuşi efectua operaţiuni, precum accesarea informaţiilor din dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal; acordarea sau retragerea dreptului de acces al medicilor la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele persoanelor pe care le reprezintă legal; adăugarea de date şi informaţii medicale în dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal, doar în modulul “Antecedente declarate de pacient”.
Matricea de securitate se prezintă sub forma unui tabel compus din 8 linii şi 8 coloane, fiecare poziţie din tabel conţinând un cod generat în mod aleatoriu de către sistemul DES. Are o serie unică, generată automat de sistemul DES. Numărul de matrici care pot fi generate pentru un pacient nu este limitat, iar sistemul DES recunoaşte numai ultima matrice de securitate generată pentru un pacient, restul fiind invalidate automat.
“Matricea de securitate se eliberează de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate la solicitarea pacienţilor, în baza actului de identitate al acestora. Matricea de securitate se eliberează pacientului în format imprimat de hârtie A4 şi se înmânează acestuia imediat după imprimare. Jumătatea superioară a foii se semnează de către pacient şi se reţine de către medic, iar jumătatea inferioară care conţine tabelul, împreună cu instrucţiunile de utilizare a matricei de securitate, se înmânează pacientului. Medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate au obligaţia să genereze matricea de securitate pacienţilor”, a accentuat jr. Harpa.

Matricea de securitate, valabilă 3 zile

Trebuie, însă, ştiutcă matricea de securitate este activă din momentul generării acesteia. După primirea matricei de securitate, pacientul poate accesa portalul DES în maximum 3 zile calendaristice de la primirea matricei pentru a-şi defini parola de acces; în caz contrar matricea de securitate se dezactivează şi este necesară o nouă generare a acesteia. După definirea parolei de acces pacientul poate să îşi acceseze propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal şi să genereze matricea de securitate direct din portalul DES, ori de câte ori este nevoie.
În vederea certificării, aplicaţiile informatice utilizează mediul de certificare. Toate informaţiile şi specificaţiile necesare certificării sunt publice şi accesibile on-line prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.
Dosarul electronic conţine informaţiile medicale din fiecare zi de consultaţie medicală, informaţiile din reţetele medicale primite, toate observaţiile din foile de internare în spital.

Geanina NICORESCU