Noi investigații RMN, dispozitive medicale și consultații gratuite decontate prin CAS

03/02/2016

pachet servicii medicaleNemțenii vor putea beneficia de noi servicii medicale gratuite în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate odată cu adoptarea noului Contract-cadru pentru anii 2016-2017. Totodată, vor fi introduse noi reglementări privind eliberarea avizelor epidemiologice pentru intrarea sau reintrarea în colectivitate a preșcolarilor și elevilor, în sensul că adeverințele medicale pentru înscrierea în colectivitate se eliberează la efectuarea examenelor anuale de bilanț ale preșcolarilor și elevilor la cabinetul medicului de familie și numai la înscrierea în fiecare ciclu de învățământ.

La nivelul asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile clinice, în cadrul procedurilor diagnostice de complexitate medie, au fost introduse electromiograma și evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii, iar în cadrul procedurilor terapeutice/tratamente medicale complexe a fost inclus tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale. La nivelul asistenței medicale de medicină dentară, pentru copii cu vârsta de până la 18 ani se va acorda o consultație la 6 luni. În prezent se acordă o consultație la un interval de 12 luni. De asemenea, s-a introdus serviciul „obturația dintelui“ după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei, iar unele servicii au fost redefinite.

La nivelul asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile paraclinice s-a introdus RMN sâni nativ și RMN sâni nativ și cu substanță de contrast.

În ceea ce privește acordarea de consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lehuziei, noul Contract-cadrul prevede luarea în evidență în primul trimestru, supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a, supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv, urmărirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu și urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naștere. În cadrul supravegherii gravidei se face și promovarea alimentației exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B și C, precum și consiliere pre- și post-testare HIV și lues a femeii gravide.

La Pachetul de servicii de bază în asistență medicală primară sunt menționate și consultațiile preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic, care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților din populația generală – fără semne de boală. Aceste consultații se vor realiza pe grupe de vârstă. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 ani – o dată la 3 ani, vor beneficia la medicul de familie de o evaluare finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă și sex corespunzătoare conform normelor. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 ani depistate cu risc înalt, consultațiile preventive de evaluare se acordă anual. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta mai mare de 40 ani vor beneficia anual de evaluarea expunerii la factorii de risc, finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă și sex corespunzătoare conform normelor.

O altă noutate este includerea în categoria gratuităților, cu decontare de la CAS, a dispozitivelor medicale de protezare a gambei cu proteză modulară cu manșon din silicon. La proteza parțială de mână a fost introdusă proteza de deget funcțională simplă acordată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani cu malformații congenitale.

În vederea implementării noilor dispoziții, va fi emis Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.

Geanina NICORESCU