Noi indicaţii de prescriere a medicamentelor compensate şi gratuite, pacienţi în pericol

07/02/2018

Unii asiguraţi riscă să nu-şi mai primească medicaţia dacă doctorul nu le emite corect reţeta, cu respectarea modificărilor legislative aplicate de la 1 februarie 2018. De aceea, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ le pune în vedere medicilor prescriptori să ia toate măsurile în vederea evitării disfunţionalităţilor de prescriere şi asigurării accesului asiguraţilor la tratament. Potrivit CAS Neamţ, se reintroduce Regula PHM 256 – “asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat”, Regulă ce va funcționa pentru o perioadă de minim 2 luni la nivel de avertizare atât la prescriere cât și la eliberare și verifică existența unui formular specific, cu schema terapeutică asociată formularului transmis și confirmat în PIAS pentru anumite medicamente. “Pentru toate situațiile de avertizare ale regulii PIIM 256, medicii prescriptori au obligația de a verifica concordanța informațiilor trensmise și confirmate în PIAS cu cele înregistrate în formularul specific pe suport hârtie și de a sesiza eventualele disfuncționalități către casa de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale sau pe suport SIUI. Totodată, vă aducem la cunoștință obligativitatea prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)I, (**)Ω și (**)I β pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr. 141/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, în concordanță cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a Formularelor specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul CNAS nr. 141/ 2017”, a transmis CAS Neamţ. Un alt aspect comunicat de Casă se referă la modificarea denumirii DCI-ului “Idebenonun” în Lista denumnirilor internaționale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. În SIUI a fost închisă schema terapeutică NO6BX13 “neuropatie optică ereditară Leber” aferentă formularului specific N06BX13, şi a fost deschisă, începând cu data de 01. 02. 2018, schema terapeutică N06BX13.1 “Idebenonum” aferente aceluiași formular specific. “În acest sens, pentru pacienții pentru care tratamentul cu Idebenonum s-a inițiat în perioada 01. 12. 2017 – 31. 01. 2018 în baza schemei terapeutice N06BX13 “neuropatie optică ereditară Leber” aferentă formularului specific N06BX13, la prima vizită a pacientului în vederea evaluării și prescrierii trtamentului specific, fără a modifica formularul specific pe suport hârtie ce a stat la bza inițierii tratamentului cu Idebenonum, medical curant va transmite în PIAS întreruperea formularului specific N06BX13 pe schema terapoeutică N06BX13 “neuropatie optică ereditară Leber”; transmiterea și confirmarea formularului specific N06BX13 pe schema terapeutică N06BX13 “Idebenonum” cu tip de evaluare “inițiere” și menținerea datei de sfârșit a tratamentului înscrisă de medic pe formularul specific pe suport hârtie”, subliniază conducerea CAS Neamţ, printr-un comunicat. Nerespectarea acestei proceduri de corecție în PIAS va conduce la emiterea avertismentului PHM 256 la fiercare prescripție medicală, iar în cazul în care regula PHM 256 va fi trecută la nivel de eroare în imposibilitatea emiterii prescripției medicale cu DCI Idebenonum.

Geanina NICORESCU