Noi fonduri europene pentru procesarea și marketingul produselor agricole

15/08/2016

*Este finanțată și plata serviciilor de consultanță în acest domeniu * Finanțările vin la pachet cu dezvoltarea clasei de mijloc la sate

Astăzi se deschide o nouă finanțare europeană destinată procesării și marketingului produselor agricole. Bani europeni se dau și pentru servicii de consultanță în acest domeniu. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat deja varianta finală a Ghidului solicitantului privind stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole. Împreună cu această schemă de ajutor de stat va putea fi accesata și o schemă de ajutor de minimis pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole.

Finanțarea europeană nerambursabilă vizează realizarea produselor de panificație și patiserie, a înghețatei, ciocolatei, condimentelor, suplimentelor alimentare și a berii.

Finanțările europene de acum sunt în linie cu „Pachetul de masuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate“. Program prin care se urmărește stimularea mediului de afaceri din spațiul rural, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale, reducerea diferențelor dintre sat și oraș.

*Valoarea maximă alocată: 2,5 milioane euro

Beneficiarii finanțări europene sunt persoane fizice autorizate, societăți comerciale, cooperative agricole, care pot obține sprijin public nerambursabil de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a unui proiect este de 2,5 milioane euro, în funcție de tipul beneficiarului și investiția propusă.

Sunt decontate cheltuielile pentru: construirea, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare; achiziționarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime, comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate. Se decontează și cheltuielile făcute cu îmbunătățirea controlului calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană în domeniu.

* Schemă de minimis de 200.000 euro/proiect

Întreprinzătorii, indiferent de forma de organizare, beneficiază de servicii de consultanță privind implementarea proiectelor pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole. Costurile necesare pregătirii și implementării proiectului constau în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Schema de minimis poate fi accesată doar de beneficiarii GBER, după semnarea contractului de finanțare, în vederea acoperirii cheltuielilor generate de întocmirea și implementarea proiectului. În cadrul schemei de minimis valoarea finanțării nerambursabile nu poate depăși 200.000 euro/proiect.

Valoarea eligibilă a costurilor generale proiect este de 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj și de 5% pentru proiectele fără lucrări de construcții-montaj.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU