Noi criterii pentru activitatea independentă

17/08/2015

Administrația Finanțelor Publice (AFP) Neamț vine cu o serie de precizări privind noutățile aduse de apariția Legii 187/2015 în domeniul activităților independente. Tot mai mulți contribuabili nemțeni au adresat întrebări cu privire la redefinirea activității independente și la modul de impunere după intrarea în vigoare a noilor reglementări, luna trecută. „Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacții sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacții, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul și conținutul tranzacției ce face obiectul neluării în considerare sau reîncadrării, precum și a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta“, declară Cristina Ionescu, purtătorul de cuvânt al AFP Neamț.

Potrivit noilor norme, la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuții sociale obligatorii, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacții sau activități pentru a reflecta conținutul economic al acesteia.

Purtătorul de cuvânt al Fiscului nemțean mai precizează că Legea nr.187/2015 menține definiția dată activității dependente, ca fiind orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare, dar că abrogă prevederile art. 7 alin. 1) pct. 2.1 și 2.2 din vechile reglementări referitoare la reconsiderarea unei activități ca fiind dependentă. „În vechile reglementări se stabileau anumite criterii în baza cărora o activitate putea fi reconsiderată ca dependentă, caz în care se recalculau și virau impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, fiind datorate solidar de către plătitorul și beneficiarul de venit. În acest caz se aplicau regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcției de bază. Iar în ce privește caracterul independent al unei activități, noile reglementări stabilesc anumite criterii în baza cărora se determină caracterul independent al unei activități“, mai spune Cristina Ionescu.

Astfel, se definește ca independentă orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

– persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;

– persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

– riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

– activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

– activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

– persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

– persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Cristina Iordache