Neamţ: Direcţia Silvică a scos manualul pentru educaţie forestieră

21/03/2019

Direcția Silvică Neamț și Administrația Parcului Natural Vânători Neamț (APNVNT), direct sau în parteneriat cu instituțiile de învățământ, un colectiv din cadrul APNVNT și Direcției Silvice Neamț a elaborat și editat în anul 2018 un material cu titlul „Manual pentru educație forestieră – Prin Pădurile Neamțului”, care poate fi utilizat în procesul educațional pe întregul parcurs al unui an, menţionează Direcţia Silvică Neamţ, într-un comunicat. Materialul conține 100 pagini format A4, integral color, a fost tipărit într-un tiraj de 1100 exemplare, într-o formă grafică deosebită și include texte, planșe pliate, planșe detașabile și alte elemente specifice manualelor școlare; ca și structură, cuprinde 15 lecții referitoare la elemente de teorie și practică silvică aplicate în raza Direcției Silvice Neamț, cu respectarea unei succesiuni logice. Pornind de la componenta aplicativă a acestui “manual”, în vederea realizării unui spațiu adecvat unde să poată fi desfășurate ore și aplicații în teren, la nivelul fiecărui ocol silvic se amenajează câte un traseu educațional pedestru în fondul forestier administrat, cu grad de dificultate redus, pentru a putea fi parcurs de către copii, în condiții meteo diferite; se asigură accesul auto în apropierea capătului traseului. În parcursul traseului educațional sunt incluse elemente grafice și texte explicative atât despre pădure și natură în general, cât și despre elementele specifice locului în care este amplasat traseul. Această activitate, de educație și formare a conștiinței forestiere, se derulează într-un cadru mai larg, agreat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în care școlile partenere cu ocoalele silvice primesc manuale pentru unele clase pilot și desfășoară ore teoretice și practice, direct sau în colaborare cu personal silvic și din cadrul Administrației Parcului. Într-un început al acestei inițiative, cele 1100 de exemplare tipărite au fost distribuite, prin intermediul celor 13 ocoale silvice din cadrul Direcției Silvice Neamț, către școlile din județ cu care sunt încheiate parteneriate și care acordă constant sprijin la nivel didactic, știintific, în activități de voluntariat, educație și conștientizare prin implicarea colectivului și a elevilor unității de învățământ alături de personalul silvic. Astfel, prin acest material se asigură un suport suplimentar la nivel didactic, prin folosirea în cadrul orelor de dirigenție, biologie, geografie, științe ale naturii sau mediului, activităților ocazionate de Școala Altfel, Ziua Mediului, Ziua Pădurilor, Ziua Biodiversității, Luna Plantării Arborilor, etc, promovând-se elemente de educație ecologică în general și de educație forestieră în mod specific. „Acest manual este un vis împlinit. Împlinit pentru ca astăzi, 21 martie, de ziua internațională a pădurii, se diseminează prin ocoalele silvice ale Direcției silvice Neamț către școlile cu care colaborează, precum și către cele interesate, un număr de 1100 exemplare. Totul se realizează printr-un acord de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, căruia îi mulțumesc încă o dată pe această cale. Orice om educat cunoaște că pădurea este o ființă vie. Începe ca un copil frumos îngrijit de silvicultori. Ei iși doresc copilul puternic și echilibrat, adică o înrădăcinare puternică, comunicativ adică cu un coronament puternic, să aibă dezvoltare personală adică, să își producă funcțiile de protecție a solului, a apelor, a versanților și de producție, să furnizeze lemn, ciuperci, fructe, să găzduiască fauna bogată. Să aibă familie și copii adică să fie gospodarită durabil și să se asigure continuitatea. Ne-am adresat copiilor pentru că dorim cu toții să avem copii educați și conștienți și nu manipulați mediatic. Pentru viitor Direcția Silvică Neamț, împreună cu Administrația Parcului Natural Vânători, propune un nou proiect amplu început încă din anul 2018. Acesta se numește Zona Integrată Ținutul Zimbrului- Centrul Regional Integrat de Îngrijire și tratament pentru animale sălbatice și, Educație și conștientizare publică pe suprafață de 48 ha. Închei cu un citat îndemn pentru silvicultori și pentru părinți : „Urma pe care o vom lăsa pe pământ va fi profundă pe cât de mare este inima”, a declarat Doru Gherghel, directorul Direcţiei Silvice Neamţ

Lasa un comentariu