Mugur COZMANCIUC: Guvernul PNL aduce fonduri europene, în valoare de milioane de euro, care vor contribui la dezvoltarea României

16/02/2020

Guvernul PNL a anun.at ca va lansa, în viitorul apropiat, o serie de proiecte europene, în valoare de 250 milioane de euro, care vor contribui la dezvoltarea României, inclusiv a jude.ului Neam.. De.i cei de la PSD încearca sa împiedice buna func.ionare a României, prin sabotarea guvernarii, PNL, prin Guvernul interimar, face treaba buna în continuare, pentru a sluji interesele ceta.enilor. Cu ajutorul celor 250 milioane de euro se vor crea 1000 de locuri de munca, îi vom încuraja pe cei pleca.i peste hotare sa se întoarca în .ara. Am speran.a ca astfel cât mai mul.i nem.eni se vor întoarce acasa, pentru a contribui la dezvoltarea jude.ului Neam.. Totodata, vazând cum saboteaza cei de la PSD viitorul României militez pentru organizarea alegerilor anticipate, pentru a avea un Parlament care sa sprijine eforturile de a continua reformele începute de Guvernul PNL. Împreuna mergem mai departe. Mai multe informa.ii despre aceste proiecte gasi.i mai jos: Guvernul României a aprobat 10 apeluri de proiecte pentru Programul Opera.ional Capital Uman în valoare de 250 de milioane de euro. Doua dintre apeluri sunt destinate românilor din diaspora.

30 DE MILIOANE DE EURO PENTRU ANTREPRENORII ROMÂNI DIN DIASPORA.

Banii vor veni în sprijinul a 180 de start-up-uri înfiin.ate de ceta.eni români pleca.i în strainatate. Apelul este intitulat „România Te A.teapta” .i da o .ansa de revenire diaporenilor în .ara. Prin aceasta linie de finan.are avem în vedere crearea a aproximativ 1.000 de locuri de munca. Apelul va fi lansat cel târziu în luna martie a.c.

30 DE MILIOANE DE EURO PENTRU COPIII DIN FAMILIILE PLECATE LA MUNCA ÎN STRAINATATE.

1000 de copii, inclu.i în cadrul apelului de proiect, vor beneficia de programe tip after-school, mai exact un pachet care combina activita.ile educa.ionale, masa calda .i echipamente de joaca. Este cel mai avansat apel de proiect .i va fi lansat în perioada 17-20 februarie a.c.

20 DE MILIOANE DE EURO PENTRU STUDENTI.

Sprijin pentru 200 de start-up-uri ale studen.ilor din an terminal în domeniul tehnic. Programul se adreseaza domeniilor IT, robotica .i automatizari industriale.

30 DE MILIOANE DE EURO PENTRU ANGAJA.II COMPANIILOR.

8.000 de angaja.i vor putea sa-.i dezvolte abilita.ile .i competen.ele în domeniul economiei digitale. Apelul este structurat pe doua paliere .i se adreseaza întreprinderilor mari .i celor mici .i mijlocii.

20 DE MILIOANE DE EURO PENTRU ELEVI.

Programul tip after-school presupune sprijin pentru elevii din clasele 0 – IV cu pachete de masuri care combina activita.ile educa.ionale cu echipamente de joaca la nivelul unita.ilor .colare incluse în acest apel.

20 DE MILIOANE DE EURO PENTRU PROGRAME DE SCREENING ÎN SARCINA.

Linia de finan.are sprijina preven.ia medicala cu identificarea riscurilor în timpul sarcinii .i vine în ajutorul familiilor tinere. Aceasta este a doua etapa a apelului lansat în luna noiembrie. Mugur Cozmanciuc Deputat – Pre.edintele PNL Neam.

Lasa un comentariu