Miting de solidaritate europeană la Prefectura Neamţ

13/11/2012

Mâine, 14 noiembrie, în faţa Prefecturii Neamţ va avea loc o acţiune de protest organizată de Filiala Neamţ a Cartel Alfa, acţiune de solidaritate cu toate celelalte sindicate europene. Se estimează participarea  la Piatra Neamţ a 50 până la 100 de membri ai sindicatelor afiliate. Acţiunea de miercuri este răspunsul Cartel Alfa la apelul lansat de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES) la acţiune şi solidaritate în data de 14 noiembrie 2012, marcată prin greve, demonstraţii, mitinguri şi alte acţiuni. La nivel european, Comitetul executiv al CES coordonează acţiunile de protest, mobilizând astfel mişcarea sindicală europeană în susţinerea politicilor CES, aşa cum sunt ele consemnate în Pactul Social pentru Europa.

„Sindicatele europene îşi exprimă opoziția fermă faţă de măsurile de austeritate care împing  Europa către stagnare economică, chiar recesiune, precum și continua distrugere a Modelului social european”, ne-a declarat Ioan Zaharia, preşedintele Uniunii Judeţene a Sindicatelor Cartel Alfa Filiala Neamţ. „Aceste măsuri, departe de a restabili încrederea, servesc doar ca să agraveze dezechilibrele deja existente şi favorizează inechităţile. FMI recunoaşte acum că a făcut erori grave când a calculat consecinţele pe care măsurile de austeritate le vor avea asupra creșterii economice. Acest calcul greşit are un impact incomensurabil asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor şi a lucrătorilor reprezentaţi de către Confederatia Europeană a Sindicatelor, și pune sub semnul întrebării întregul fundament al politicilor de austeritate cuprinse în Tratatul Bugetar și impuse de către Troika (Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Europeană – n.r.)”.

Comitetul Executiv al CES remarcă, într-un comunicat de presă „opoziția tot mai puternică în rândul cetățenilor și a lucrătorilor din țările în cauză și își reafirmă sprijinul pentru sindicatele afiliate care luptă pentru condiții decente de muncă și de viață. Această situație derivă din lipsa de coordonare a politicilor economice și absența unor standarde sociale minime în Europa. În contextul liberei circulații a capitalurilor, aceasta a dat frâu liber concurenței între state, în special în domeniul fiscal, costurilor forței de muncă și condițiilor sociale.

Comitetul executiv al CES-ETUC reiterează faptul că dialogul social și negocierea colectivă sunt elemente centrale ale modelului social european, opunându-se cu fermitate atacurilor frontale asupra acestor drepturi, atât la nivel național, cât şi la nivel european. Comitetul Executiv solicită adoptarea imediată și transpunerea acordului partenerilor sociali europeni, aflat în prezent pe masa Consiliului”.