Medicii vor putea fi atestaţi în Endocrinologia Pediatrică şi Ultrasonografia aparatului urinar la adult

31/01/2018

Peste 12.000 de nemţeni, în majoritate copii, figurează în statisticile Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ cu obezitate, afecţiune care necesită tratament şi supraveghere din partea medicilor de specialitate. Situaţia este la fel de alarmantă în toată ţara, iar la nivelul Ministerului Sănătăţii se încearcă realizarea unui tip distinct de specialitate cu atestat de studii complementare în Endocrinologie Pediatrică. Comisia de specialitate Endocrinologie a Ministerului Sănătății prin Președinte, propune modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418 din 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, prin aprobarea înființării atestatului de studii complementare în Endocrinologie Pediatrică. “Solicitarea Comisiei de specialitate Endocrinologie a Ministerului Sănătății presupune astfel înlocuirea actualului atestat de studii complementare în Endocrinologie și diabet pediatric, prevăzut în ordinului MS nr 418/2005, cu atestatul de Endocrinologie pediatrică, argumentul justificat dealtfel, fiind că cele două specialități Endocrinologia respectiv Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, sunt specialități distincte având curriculumuri de pregătire în specialitate diferite. Propunerea vine în sprijinul reglementării situației actuale și prin alinierea la standardele Uniunii Europene, permițând accesul la acest program de pregătire atât medicilor specialiști și primari în specialitatea Endocrinologie cât și celor din specialitatea Pediatrie.Abilitățile dobândite prin acest atestat de studii complementare, se adresează exclusiv medicilor specialiști și primari în specialitățile: Endocrinologie respectiv Pediatrie, conform prevederilor curriculumului de pregătire propus”, se arată în Referatul de aprobare afferent propunerii legislative lansate în dezbatre publică, pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Propunerea transmisă Ministerului Sănătății, cuprinde curriculumul de pregătire al programului, elaborat conform platformei europene în acest domeniu, precum și avizul favorabilal Departamentului Profesional-Științific al Colegiului Medicilor din România. Şi Comisia de specialitate Nefrologie a Ministerului Sănătății prin Secretar, propune modificarea și completarea aceluiași act normative mai sus amintit, prin aprobarea înființării atestatului de studii complementare în Ultrasonografia aparatului urinar la adult. Abilitățile dobândite prin acest atestat de studii complementare se adresează medicilor specialiști și primari în specialitățile: Nefrologie, Urologie, Medicina internă, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, respectiv Geriatriegerontologie, dar și altor specialități, conform prevederilor curriculumului de pregătire propus, acestea îmbunătățind calitatea actului medical oferit.

Geanina NICORESCU