Masă caldă pentru școli

09/12/2017

Elevii Liceului cu Program Sportiv din Roman și din alte 49 de unități de învățământ preuniversitar de stat din România vor beneficia de o masă caldă sau de un pachet alimentar în perioada desfășurării activității didactice, în lunile care au mai rămas din anul școlar 2017-2018. Guvernul a aprobat în urmă cu două zile lista celor 50 de şcoli incluse în Programul- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, precum și fondurile necesare finanțării programului. Este vorba de peste 30 de milioane de lei, suma destinată întregului an școlar 2017-2018, finanțare asigurată de la bugetul de stat, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate azi. Prima etapă a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi s-a aplicat în anul școlar 2016-2017 și a implicat tot 50 de unități școlare. Şi atunci, dintre unităţile şcolare din judeţul nostru a fost ales tot Liceul cu program Sportiv Roman. Cele 50 de școli în care se va derula etapa a doua în anul școlar 2017-2018 au fost selectate astfel încât fiecare județ să aibă cel puțin o unitate de învățământ inclusă în proiect și, totodată, să fie reprezentative din punct de vedere al problemei semnalate (medii geografice izolate sau greu accesibile, medii sociale defavorizate, medii economice cu grad ridicat de pauperitate). De asemenea, s-a ținut cont de infrastructura necesară servirii mesei în școală (dacă există sau nu cantină, dacă există sau nu sală pentru prepararea sau pentru servirea mesei, dacă există sau nu spațiu pentru depozitare). Liceul din Roman are o cantină, dar nu foarte generoasă ca spaţiu, fiind posibilă servirea mesei pentru aproximativ 300 de elevi. Restul va primi zilnic pachete alimentare. Masa caldă sau pachetul alimentar va fi asigurat elevilor și preșcolarilor care participă la activitățile didactice, în limita a 7 lei pe zi pentru fiecare beneficiar. Autoritățile locale au posibilitatea să suplimenteze finanțarea din venituri proprii. De asemenea, autoritățile locale care nu sunt incluse în program pot stabili aplicarea acestuia în școli sau grădinițe, în condițiile asigurării finanțării din venituri proprii. Produsele alimentare distribuite elevilor și preșcolarilor vor respecta cerințele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Direcțiile județene de sănătate publică, respectiv cea a municipiului București, vor verifica respectarea normelor și condițiilor igienico-sanitare și a alimentației sănătoase în distribuția alimentelor. De asemenea, la cererea scrisă a părinților, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare și masa caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situației elevilor și preșcolarilor. Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare sau mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ- terioriale. În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență adoptată Ministerele Sănătății și Educației vor elabora norme de aplicare, care se vor adopta prin Hotărâre a Guvernului. Deci, probabil prin februarie s-ar putea aplica programul.

Geanina NICORESCU