Manager nou la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

05/11/2018

În urma concursului din 2 noiembrie, funcţia de manager a Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani a fost câştigată de unicul candidat înscris, Maria Anton, fost director financiar-contabil. Proiectul de management a fost evaluat de comisia de concurs, fiind notat cu 9,93. Iată care sunt problemele critice identificate de noul manager: “Problemele critice ale unităţii sanitare sunt productivitatea scăzută personalului ca urmare a lipsei de personal, în special a celui auxiliar sanitar ; infrastructura veche uzată fizic şi moral; imposibilitatea unei strategii financiare pe termen lung; finanţarea insuficientă a sistemului medical; limitarea posibilităţii de a iniţia şi participa în proiecte de cercetare”. În opinia ec. Maria Anton, prioritare pentru dezvoltarea spitalului sunt renovarea clădirilor pavilionare vechi care necesită costuri mari de întreţinere şi analiza şi ocuparea posturilor cu personal de specialitate acolo unde este nevoie şi creşterea elementului motivaţional, astfel încât calitatea îngrijirilor medicale să rămână o preocupare permanentă a spitalului. Obiectivele pe care şi le-a stabilit noul manager pentru următorii 3 ani se referă la achiziţionarea unui ecograf cu Doppler şi două sonde liniară şi convexă, a unui ecograf şi a unui spirometru, modernizarea spălătoriei, modernizarea mobilierului, extinderea sistemului video de supraveghere şi instalarea unui sistem de alarmă pentru serverele cu baze de date, modernizarea circuitelor electrice, modificarea structurii spitalului prin creşterea numărului de paturi în compartimentul de îngrijiri palliative. Ec. Maria Anton îşi doreşte ca finanţarea să fie susţinută prin implicarea autorităților locale și județene, precum şi prin obţinerea de fonduri de la Ministerul Sănătății şi din donații și sponsorizări.

Geanina NICORESCU