Mai mulți bani pentru cercetarea agricolă

21/06/2018

În visterie, nu doar pe hârtie ca până acum!
Reorganizare nu desființare, că nu mai au de unde.
SCDA Secuieni, una din cele 13 câte mai rămas în țară

Ministerul Agriculturii anunță vre- muri mai bune pentru cercetarea agricolă. Stațiunile de cercetare și dez- voltare agricolă vor beneficia de bani mai mulți, reorganizarea lor permițând finanțarea atât de la bugetul de stat, cât și din venituri proprii. Propunerea de reorganizare a celor 13 stațiuni de cercetare-dezvoltare nu implică și desființarea acestora. Nici nu prea ar mai avea de unde… Că, multe au fost, da puține stațiuni de cercetare agricolă au mai rămas. Exact 13 la nivel național, între care și Stațiunea de Cercetare – Dezvltare Agricolă Secuieni-Neamț. Acum se vrea eficientizarea stațiunilor și valorificarea eficientă a produsele rezultate în urma activității de cercetare-dezvoltare. Prin reorgani- zare se vor prioritiza activitățile speci- fice ale stațiunilor prin cunoașterea clară a patrimoniului și a domeniului de activitate al fiecărei stațiuni, fapt ce va ajuta la relansarea și creșyerea productivității sectorului de cercetare- dezvoltare agricolă.

SCDA Secuieni, singura rămasă în viață

În județul Neamț existau 3 stațiuni de cercetare agricolă, la Roman, Secuieni și Mărgineni. Rând pe rând, ele au fost ”hăcuite” prin retrocedările de teren, măcinate de indiferența forurilor tutelare, dar și de acute lipsuri financiare. De toți acești factori, întâi a fost ”răpusă” Stațiunea de Cercetare pentru Cultura Sfeclei de Zahăr Roman. Câțiva ani mai târziu, aceași soartă a avut și Stațiunea de Cercetare Agricolă din comuna Mărgineni, singura cu pro- fil zootehnic din județ. Pe nimeni n-a interesat situația din această unitate de cercetare, chiar dacă aici s-a reușit a se menține singurul nucleu de Sură de stepă din România, vite foarte rezis- tente, mai cu seamă la cele climatice. Vite foarte bune în ameliorarea genetică în zootehnie. Până la urmă, și pe ele le-au ”răpus” vremurile…financiare. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni a fost și ea mult timp cu un picior aproape de groapă. O vreme a mers târâș-grăpiș, gata să-și dea și ea duhul. Asta până să-i preia frâiele actuala directoare dr.ing. Elena Trotuș. A pus ”piciorul în prag”, deși i-a fugit serios pământul de sub picioare. SCDA Secuieni avea 4086 ha teren, iar acum a rămas cu 358 ha.

Reorganizarea, „trezorierul” cercetării agricole

Finanţarea unităţilor de cercetare- dezvoltare din domeniul agricol a fost îngrădită prin condiţionarea reorganizării acestora conform noilor prevederi legale, astfel că activitatea acestora s-a confruntat cu lipsa fon- durilor necesare desfăşurării activităţii curente, a efectuării de investiţii sau de întreţinere a bunurilor din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea acestora. Pe de altă parte, majoritatea unităţilor de cercetare-dez- voltare din domeniul agricol au fost nevoite să transmită către comisiile locale de aplicare a legilor reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor suprafeţe însemnate din terenurile aflate în administrarea lor. Reducerea patrimoniului funciar, precum şi nefinanţarea cercetării de la bugetul de stat, au condus la reducerea veniturilor proprii, precum şi la imposi- bilitatea acoperirii cheltuielilor şi, în consecinţă la restrângerea activităţii, impunându-se acum o nouă reorga- nizarea stațiunilor și institutelor de cercetare-dezvoltare agricolă.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Lasa un comentariu