Licitaţii on-line pentru proiectele europene

12/09/2013

Viorel  Ilisei dir OJPDRP

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) pune la dispoziția beneficiarilor de fonduri europene, pe pagina de internet a instituției, o secțiune specială în care se pot publica on-line invitațiile de participare și anunțurile de atribuire pentru licitațiile organizate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR.

Noua secțiune, denumită Achiziții beneficiari privați PNDR,  va oferi informații și documentele necesare pentru achizițiile de servicii, bunuri sau lucrări realizate de către beneficiarii privați ai fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Viorel Ilisei, directorul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală Şi Pescuit Neamţ, a ţinut să facă nişte precizări în legătura cu noua procedură pusă la dispoziţia titularilor de proiecte europene, care au ajuns la faza licitaţiilor publice: „Beneficiarii privați ai fondurilor europene nerabursabile, care încheie contracte de achiziţie de lucrări, bunuri sau servicii, pot apela la această procedură doar dacă obiectul contractului de achiziţii corespunde cu parametrii de performanță și productivitate prevăzuţi în documentaţia tehnică și financiară a proiectului. De asemenea, sunt o serie de condiții foarte clar menționate, inclusiv pe pagina  de internet a APDRP,  în secțiunea nou creată, care au rolul de a asigura, egalitatea de șanse, dar și transparența necesară și firească unui proces de achiziții derulat cu fonduri europene.

Pentru a derula în mod corect procedura de achiziție privată, beneficiarii PNDR vor descărca, gratuit, de pe pagina de internet a APDRP, invitația de participare, pe care o vor completa electronic, după care o vor tipări, semna și fotocopia în format electronic.

Invitația completată electronic și cea semnată, împreună cu Dosarul cererii de oferte, scanat în format .pdf, vor fi copiate pe un CD, care va fi depus, atât  în format electronic, cât și tipărit, la Oficiul Județean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Neamţ.

 

După verificare și avizare, experții OJDRP Neamţ vor publica pe www.apdrp.ro, în secțiunea nou creată (Achiziții beneficiari privați PNDR), invitația de participare și dosarul cererii de oferte. Termenul limită de depunere a ofertelor este de minimum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe site, iar termenul de verificare și avizare este de maxim 5 zile lucrătoare.

După ce a selectat oferta cu prețul cel mai scăzut, beneficiarul va completa Anunțul de adjudecare (în mod similar cu Invitația de participare), după care va depune la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Neamţ, atât în format electronic pe CD, cât și tipărit, Anunțul de adjudecare, împreună cu Raportul de selecție și Contractul.

Beneficiarii nu au voie să divizeze achizițiile de același tip a căror valoare depășește 15.000 euro fără TVA în contracte mai mici, pentru a evita procedura de selecție de oferte.

Tina CONDREA