Legea Muntelui, fără finanțare în acest an!

12/03/2019

*Alocare promisă de un milliard de euro, timp de 10 ani

*Zona montană nemțeană include 23 de localități

Vara trecută a fost promulgată Legea Muntelui. Din păcate, a debutat cu stângul…În bugetul din acest an, Ministerul Agriculturii nu a primit nici un leu pentru sprijinirea zonelor montane. La promulgarea Legii Muntelui, s-a promis că statul va acorda 1 miliard de euro, banii urmând a fi alocați pe o perioadă de 10 ani.

Legea zonelor montante își propune să-i ajute pe fermierii de la munte, în sensul că ar trebui ca ei să primească subvenții mai mari, ajutoare de stat și alte beneficii chiar până și la acordarea gratuită a lemnelor de foc. În realitate, legislația este așa de ambiguu întocmită, se precizează doar că agricultorii din zonele montane au dreptul de a primi. Și atât. Nu se precizează însă și instituția sau sursa de finanțare din care se vor acorda aceste beneficii producătorilor de la munte…

*Plăți compensatorii pentru zona montană nemțeană

Zona montană nemețeană include localitățile Agapia, Alexandru cel Bun, Bicaz, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Borlești, Ceahlău, Crăcăoani, Dămuc, Farcașa, Gârcina, Grințieș, Hangu, Pângărați, Piatra Șoimului, Piatra-Neamț, Pipirig, Poiana Teiului, Tarcău, Tașca, Tazlău și Vânători-Neamț.

Zona montană nemțenă reprezintă o parte însemnată din suprafața totală a județului, ponderea o dețin pădurile, pășunile și fânețele naturale, în timp ce terenul arabil este mai puțin față de celelalte zone ale județului. Muntele este acoperit cu păduri pe suprafața totală de 261.349 ha, pășuni naturale ocupă 30.412 ha, fânețe naturale -34.738 ha, iar terenurile arabile însumează 12.685 ha. Efectivele de animale se compun din 28.299 bovine, 71.503 ovine, 10.143 caprine, 32.680 porcine, 4.466 cabaline și 7.939 familii de albine.

Pentru zona montană se alocă plăți compensatorii compensatorii în sumă de 97 euro/ha/an. Pentru a beneficia de sprijin fermierii trebuie să bifeze această subvenție suplimentară în cererea unică de plată pe care o pot depune până pe 15 mai 2019. Anul trecut, la APIA Neamț, plăți compensatorii pentru zona montan au fost solicitate pentru suprafața totală de 20.337 hectare, numai la centerle locale din Bicaz și Poiana Teiului.

*Sprijin financiar pentru fermierii montani

Legea Muntelui prevede finanțarea investițiilor integrate în scopul dezvoltării, modernizării și rentabilizării exploatațiilor agricole, adăposturi pentru animale, achiziționarea de utilaje și echipamente de lucru, înființării și dezvoltării de cooperative agricole, în vederea promovării și valorificării produselor montane.
Subvenționarea achizițiilor animalelor de rasă productive care se adaptează ușor condițiilor existente, climă, pantă, altitudine, substrat geologic, în zona montană. Este vizată și sprijinirea agricultorilor care practică transhumanța, dar și a producătorilor pentru îmbunătățirea producției și a caracteristicilor nutriționale ale furajelor.

De inters pentru fermierii montani este și sprijinirea proiectelor în scopul întreținerii și conservării pășunilor montane, dar și în favoarea agricultorilor individuali sau asociați. Familiile tinere de agricultori de munte care-și întemeiază gospodării și cresc animale sunt scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din aceastea în anii următori.
Fermierii ce dețin animale pot primi gratuit material lemnos pentru construirea de adăposturi și anexe gospodărești.Tina CONDREA-ZĂPODEANU