Legea cadastrului, ultimele modificări

03/05/2018

*Sumă majorată pentru firmele de cadastru și carte funciară!
*Soluționarea contestațiilor, în 30 de zile și nu 60 ca până acum!
*Birouri carte funciară la Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Bicaz
Noile reglementări privind cadastrarea gratită a terenurilor au fost adoptate și sunt fiind aplicabile de îndată. Ele se referă la înjumătățirea termenelor pentru soluționarea contestațiilor, majorarea sumei plătite pentru lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților și posibilitatea înscrierii în cartea funciară a certificatelor de moștenitor emise înainte de 2011. Concret, modificările aduse Legii cadastrului vizează și eliminarea ordinelor de începere a lucrărilor de cadastru general, perioadă care putea ajunge până la șase luni, dar și reducerea perioadei de soluționare a contestațiilor de la 60 la 30 de zile.
”Suma plătită pentru lucrările de cadastru general va fi majorată proporțional cu gradul de dificultate al lucrării și va fi cuprinsă între 60 și 132 de lei/imobil. În plus, autorizații care execută lucrări de cadastru general vor fi plătiți pentru înregistrarea tuturor imobilelor dintr-un sector cadastral, chiar dacă acestea fac parte din intravilan, dar și pentru cele care au deja carte funciară. În plus, se vor deconta și imobilelel deja înscrise în sistemul de cadastru, în procent de 50 %. Aceste plăți ar trebui să stimuleze persoanele autorizate pentru executarea de lucrări cadstrale”, a declarat Simion Stâncel, diirectorul Oficului de Cadstru și Publicitate Imobiliară Neamț.
În plus, actul normativ prevede și obligativitatea înființării de birouri de cadastru și carte funciară la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești, până la data de 31 decembrie 2018, dar și posibilitatea ca primăriile să își înscrie proprietățile în cartea funciară prin hotărâre a consiliului local. ”La noi în județ această prevedere este deja îndeplinită. Avem birouri de cadastru și carte funciară la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești din jdeț. Este vorna de birourile de cadastru și carte funciară deschise la Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Bicaz”, a precizat Simin Stâncel, directorul OCPI Neamț.
Suma totală alocată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în 2018, pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciarã, este de peste 400 milioane de lei. Fiecare primărie primește 155.000 de lei pentru înregistrarea gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciarã.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU