La Școala Gimnazială nr. 5, Simpozion dedicat dimensiunii europene a educației

17/11/2015

 

IN simpozionCadrele didactice și elevii nemțeni sunt invitați să se înscrie, în perioada 23 noiembrie – 2 decembrie, la cea de-a II-a ediție a Simpozionului „Dimensiunea europeană a educației prin abordări moderne ale formării profesionale“, manifestare organizată de Școala Gimnazială nr. 5 din Piatra Neamț, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

Evenimentul se va desfășura pe data de 4 decembrie, în Sala Erasmus a școlii organizatoare, fiind organizat pe patru secțiuni, dedicate atât cadrelor didactice, cât și elevilor.

Lucrările dascălilor trebuie să fie concepute în concordanță cu tema simpozionului, urmând a fi prezentate în cadrul secțiunilor „Managementul educațional: concepte teoretice și demersuri practico-aplicative“ și „Abordări moderne pentru un învățământ eficient și aplicat“.

Toate lucrările vor fi publicate în revista simpozionului și toate cadrele didactice vor primi adeverință de participare.

De asemenea, elevii vor participa la concursul „Invitație la responsabilitate“, organizat pe două secțiuni, dedicate ciclului primar și gimnazial. Concurenții vor realiza creații artistice (desene, picturi, colaje), cu tematică ecologică, privind necesitatea ocrotirii mediului înconjurător, elevii și cadrele didactice îndrumătoare urmând a primi premii și mențiuni, constând în diplome.

„Aplicarea metodelor moderne, activ-participative, constituie paradigma actualului sistem educațional românesc care vine să înlocuiască, într-un ritm tot mai accelerat, strategiile educaționale tradiționale. Învățământul centrat pe elev constituie sintagma întregului demers educațional actual, iar strategiile didactice își reconsideră principiile, metodele, mijloacele și metodologiile de lucru, adaptându-se noilor cerințe. Aceste schimbări nu sunt altceva decât o reflectare a dinamicii societății contemporane particularizată pentru un anumit sistem, societate care traversează în zilele noastre transformări profunde în toate domeniile, impunând modele noi de dezvoltare fundamentate pe achizițiile științifice existente, dar reclamă strategii noi de abordare, susținute de principii adecvate și metode moderne de lucru“, spun organizatorii activității, în „Argumentul“ proiectului.

Simpozionul își propune dezvoltarea cunoștințelor teoretice, abilităților practice și competențelor profesionale la nivelul unei școli europene, optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare prin promovarea metodelor moderne, stimularea cooperării și a schimbului de bune practici între școlile participante, precum și dezvoltarea spiritului inovator, competițional, al calității și al responsabilității atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi.

Irina NASTASIU