La Colegiul Național „Roman-Vodă”, Simpozionul Interjudețean „Creația eminesciană – operă deschisă”, ediţia a VIII-a

18/12/2018

Înscrierile se fac până pe data de 10 ianuarie 2019

Colegiul Național „Roman-Vodă” organizează, pe data de 15 ianuarie 2019, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cea de-a VIIIa ediţie a Simpozionului Interjudețean „Creația eminesciană – operă deschisă”. Evenimentul se bucură de parteneriatul Colegiului Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamţ, Liceului Tehnologic „Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov, Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman şi Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman, adresându-se atât elevilor de liceu, cât şi cadrelor didactice. Participanţii trebuie să întocmească lucrări pe marginea creaţiei eminesciene, manifestarea având drept scop cunoaşterea, receptarea, înţelegerea şi interpretarea operei poetului naţional. Participanții au libertatea de a alege orice creație din opera eminesciană, pe care o pot interpreta potrivit propriei viziuni, simpozionul urmărind astfel promovarea și actualizarea creației eminesciene, precum și pregătirea celor care sunt preocupați de opera eminesciană. Înscrierile se fac până pe data de 10 ianuarie 2019, pe adresele de email eminescu15cnrv@yahoo.com sau m i h a e l a b a l t o i @ ya h o o . c o m / . Conţinutul lucrărilor trebuie să respecte normele ştiinţifice de redactare, cu specificarea aparatului critic şi teoretic folosit. De asemenea, titlurile şi rezumatele lucrărilor vor fi trimise, în format electronic, la aceleaşi adrese de email, până pe data de 12 ianuarie 2019. Susţinerea lucrărilor nu trebuie să depăşească 5 minute, autorii având posibilitatea să participe la simpozion cu o singură lucrare, în nume individual, excepţie făcând situaţia de profesor-coordonator. Pe lângă secţiunea comunicărilor ştiinţifice, elevii au posibilitatea să participe şi la o secţiune cu caracter vizual, în care pot prezenta un material din opera eminesciană: copertă de carte, ilustraţii şi fotografii tematice etc. Evenimentul va debuta la ora 14.00, cu primirea invitaţilor şi a participanţilor, urmată de deschiderea lucrărilor. Momentul introductiv va cuprinde și premierea câștigătorilor concursului „…Tot mai citesc măiastra-ți carte”, organizat de Colegiul „Roman-Vodă”. Între orele 15.00 şi 17.00 va avea loc desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni, urmată de susţinerea concluziilor, încheierea lucrărilor şi înmânarea diplomelor de participare. Noi valenţe ale operei eminesciene „În perioada când a fost revizor școlar pentru ținutul Neamțului, Mihai Eminescu a inspectat, la 26 martie 1876, din ordinul Ministrului, Școala nr. 1 de fete, viitorul Liceu «Sturdza-Cantacuzino», legându-și pentru eternitate numele de istoria actualului Colegiu Național «Roman- Vodă». Am propus această activitate pentru a oferi actualilor cititori – cadre didactice și elevi de liceu, în egală măsură – șansa de a-și exprima opinia, de a interpreta un text literar în afara sferei curriculare sau de a aduce o nouă viziune asupra unui text deja bine cunoscut, literar sau publicistic, de a vorbi despre o operă al cărei conținut nu pare a se fi golit vreodată de sensuri ce-și așteaptă hermeneuții. Considerăm că fiecare generație are dreptul de a vorbi, de a înțelege în limitele propriilor repere o operă, un text literar, ca un exercițiu de evaluare a percepției estetice, de perfecționare a competențelor de interpretare și de comunicare, de afirmare a vocii naratorului din spatele fiecărei cărți citite. Prin acest proiect, încercăm revitalizarea interesului cititorului tânăr pentru opera eminesciană, ieșirea din șablon și descoperirea unui mare artist, prin implicarea în descifrarea farmecului intrinsec al scriiturii sale”, se arată în argumentul proiectului. În anii următori, organizatorii simpozionului îşi propun extinderea ariei de participare la nivel interjudeţean, zonal şi naţional, în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei prin formarea profesională, precum şi oferirea de noi oportunităţi de dezvoltare în carieră a cadrelor didactice.

Irina NASTASIU