ITM Neamţ semnalează angajatorilor obligaţia negocierii colective a contractelor de muncă ori pentru adiţionale

24/11/2017

Schimbarea Legii Codului Fiscal aduce noi reglementări şi în ceea ce priveşte încheierea contractelor de muncă sau a actelor adiţionale aferente acestora. Astfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ anunţă toţi angajatorii că sunt obligaţi să demareze negocierea colectivă pentru realizarea contractului ori acordului colectiv de muncă sau a actelor adiţionale, termenul de intrare ăn legalitate fiind 20 decembrie 2017.
Ioan Popescu, inspectorul şef al ITM Neamţ, a subliniat că, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 82/08.11.2017, publicată în Monitorul Oficial nr.902/16.11.2017, sunt obligaţi la această procedură toţi angajatorii, indiferent de numărul de salariaţi sau structura capitalului social:
“Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare”.
Reprezentantul ITM Neamţ a subliniat că, prin derogare, acolo unde nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contracteIor ori acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi de la federaţia sindicală, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.
Geanina NICORESCU