ITM NEAMȚ: CONTROALE LA 149 DE AGENŢI ECONOMICI, 5 PERSOANE FĂRĂ FORME LEGALE DE ANGAJARE

19/06/2019

În perioada 01-31.05.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003-Codul muncii, modificată şi completată. În această perioadă, s-au efectuat 263 de controale, ocazie cu care s-au constatat 281 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 132 de sancţiuni contravenţionale din care 9 amenzi în cuantum de 134.000 lei si 123 de avertismente contravenţionale. 8 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 114 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 117 sancţiuni contravenţionale in cuantum de 29.000 lei. Analiza situaţiei accidentelor de muncă: La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 13 evenimente cu incapacitate temporară de muncă (cădere de la acelaşi nivel/de la mică înălţime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu şi circulaţie). 10 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 149 de agenţi economici şi au aplicat în total 15 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 105.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003- Codul muncii, modificată şi completată şi Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. La 2 angajatori, au fost depistate 5 persoane fără forme legale de angajare, motiv pentru care au fost dispuse 2 măsuri şi s-au aplicat 2 amenzi în cuantum de 100.000 lei. Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii mai 2019, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor au fost dispuse 62 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor contractului individual de muncă, prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din actul normativ menţionat, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. În perioada de referinţă angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră un număr de 19 contracte colective de muncă şi 5 acte adiţionale la acestea.