ISU Neamţ se pregăteşte de controale

01/10/2017

A expirat termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu
S-au depus peste 500 de solicitări de la începutul anului, dar au putut fi acordate numai 90 de avize de securitate la incendiu și 54 de autorizații de securitate la incendiu

În data de 30 septembrie 2017, termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat. ISU Neamţ avertizează că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, autorizația de securitate la incendiu reprezintă actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență, prin care se certifică- în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor- îndeplinirea cerinței esențiale de securitate la incendiu la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări.
„Facem precizarea că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte atestați. Reamintim faptul că, pentru obținerea acestui act administrativ, instituția noastră nu percepe taxe. Vă informăm că obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției ori persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente. Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investițiilor”, a transmis ISU Neamţ.

Amenzi între 20.000-50.000 lei

Reprezentanţii ISU Neamţ subliniază că, în conformitate cu prevederile legale, punerea în funcțiune, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinație, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei. Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016
În cazul în care se constatată încălcări grave ale cerințelor de securitate la incendiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență poate decide aplicarea sancțiunii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor/amenajărilor (pentru categoriile de clădiri cu destinația de comerț, cultură sau turism, conform HGR 915/2015), și de aplicare a amenzilor contravenționale cuprinse între 30.000 – 100.000 lei.

Platformă on-line de informare, 773 acţiuni de îndrumare şi control
La nivelul județului Neamț, potrivit ISU Neamţ, în primele opt luni ale anului 2017, „s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 514 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren au fost emise 90 de avize de securitate la incendiu și 54 de autorizații de securitate la incendiu”.
De asemenea, în perioada 01 ianuarie – 31 august a.c., inspectorii de prevenire ai ISU Neamț au derulat 773 de acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 192 de amenzi în cuantum de 202.000 de lei. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 301 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.
Totodată, a fost elaborată o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.

Geanina NICORESCU
.