Investiţiile nemţene emblematice pe bani europeni / Pe ruta caravanei “Zece proiecte de succes”

15/04/2014

tina- carvana 3 tina-caravana 2

Săptămâna trecută, Caravana  “Zece proiecte de succes”  a “călcat”  10 investiţii nemţene emblematice, toate realizate cu bani europeni. Este o campanie naţională de informare privind accesarea şi derularea fondurilor europene destinate agriculturii şi dezvoltării rurale.   S-a mers pe ideea că investiţiile finanţate în perioada 2007-2013 pot fi exemple de bune practici şi o sursă de inspiraţie pentru noul program european 2014-2020. “Exemplu concret este cel mai bun argument pentru a încuraja derularea corectă a fondurilor europene. Informaţiile eronate şi cele negative, tendenţioase ori nu, descrajează întreprinzătorul nemţean. Şi nu numai. Din dorinţa de a asigura egalitate de şanse în accesarea fondurilor europene, vrem să construim un sistem eficient de informare a publicului, care, prin prezentare corectă şi clară a modului de implementare a fondurilor europene, să elimine neîncrederea sau suspiciunile nefondate ale tinerilor întreprinzători” ne-a declarat Viorel Ilisei, directorul Oficiului de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Neamţ.

Ca atare, n-a fost deloc uşoară misiunea de a stabili intinerarul Caravanei  APDRP “Zece proiecte de succes”,  traseul fiind “croit” după localităţile în s-au implementat acele investiţii. Din atâtea proiecte nemţene finalizate ori aflate  în derualre, trebuiau alese doar 10!  Proiecte considerate a fi  modele de bune practici pentru potenţialii beneficiari de fonduri europene. Domeniile alese au fost diverse, acoperitoare pentru paleta activităţilor din agricultură şi dzvoltare rurală.

Caravana şi-a încheiat misinea vineri seara, după ce, 4  zile, a  vizitat cei 10 titulari ai proiectelor de succes, din domeniile modrnizării exploataţiilor agricole, turismului rural, producţiei şi prestărilor de servicii la sate, pomiculturii, depozitării produselor agricole şi al investiţiilor publice rurale. În sinteză, iată-le:

 

*Modernizarea exploataţiilor agricole

Din acest domeniu esenţial pentru o agricultură profitabilă au fost alese 3 proiecte , toate profilate pe activităţi din sectorul zootehnic.  Trei investiţii ample, 3 poveşti de succes. Primul proiect are o valoare totală de peste 3,7 miloane euro, banii europeni fiind alocaţi pentru reabilitarea, consolidarea şi retehnologizarea  complexului de creştere-îngrăşare a porcinelor  şi dotarea cu sistem de producere a energiei  regenaraile la SC Agrosuind COM SRL Secuieni. Obiectivul urmărit este acela de modernizare a fermei în vederea reproducţiei  şi creşterii tineretului porcin în scopul comercializării.

Un alt proiect din sectorul zootehnic  s-a implemnat la SC Piglet SRL Tupilaţi, valoarea sa totală ridicându-se la peste 1,2 milioane lei. Concret, s-a înfiinţat o fermă de îngrăşare a suinelor, care să permită aplicarea unei tehnologii moderne şi eficient econimic, pentru obţinerea  tineretului porcin de calitate superioară, dar să protejeze mediul înconjurător.

Cel de al treilea proiect de succes este din sectorul avicol, în valoare de peste 500.000 euro, aplicat la SC Grădinaru Rareş SRL din Dumbrava Roşie.  Investiţia realizată a vizat modernizarea fermei de păsări prin procurarea  unui sistem integrat de creştere a găinilor în baterii, la standarde europene.

 

*Bani europeni pentru silozuri de cereale şi livezi

O investiţie foarte inspirată în domeniul său de activitate este cea realizată de SC Tehnoind SRL Ghigieşti. Valoarea proiectului este de peste 1,6 milioan euro. Banii eurpoeni i-a solictat pentru  realizare unei baze de depozitare şi de procesare a cerealelor producţia  proprie.  Va procesa 4000 tone , dar va şi prelua pentru depozitare de la fermele din vecinătate o cantitate de 2000 tone grâu şi porumb. Decât să dai pe te miri ce producţia agricolă de la margine de lan ori s-o vinzi direct ca materie primă, mai bine o procesezi, ieşi mai în câştig aşa.

Tânărul fermier Dragoş Simion Ciocoiu din Urecheni şi-a luat “soarta” în propriile mânii. A pus ochii pe o finanţare europeană exclusiv  destinată tinerilor fermieri,  apoi iute a şi făcut proiectul, ca să poată lua banii europeni. Exact 22.000 euro,  sumă întregral nerambursabilă. Şi, ce-i mai imporant,  fără parte de contribuţie personală, cum se fac la finanţările europene. Cu banii respectiv a achiziţnat teren agricol , a mai cumpărat şi o livadă de meri, precum şi alt teren arabil pentru cultivarea de legume şi arbuşti ornamentali. Mizează pe  creşeterea capacităţii de producţie cu 45 tone mere, 4,5 tone legume, 1,5 arbuşti ornametali, 1000 puieţi de pomi fructiferi, ceea ce va duce la sporirea veniturilor cu peste 56.000 lei.

*Producţie şi prestări servicii la sate

Din sectorul producţiilor non agricole, au fost selectate două proiete de succes, din sfera productivă şi a prestărilor de servicii.  SC Monofil SRL Săvineşti a beneficiat de o finanţare europeană în valoare totală de aproape 352.000 euro. Implementarea acestui proiect se adresează satisfacerii cererii de materie primă dintr-un sector neacoperit  în prezent pe piaţa de profil. Este vorba de  perii pentru salubritate, plase pentru agricultură, agrotextile pentru culturi agricole, profile monofilamentare pentru irigarea culurilor agricole. Inedit!

Cel de al doilea proiect vine dintr-o producţie deja tradiţională, cea a mobilierului.  Pentru asta, SC Mob Meteror SRL Bălşăteşti a obţinut o finanţare de aproape 142.000 euro.

*Investiţii în turismul rural

Bani eurpeni se dau şi pentru încurajarea turismului la sate. Pentru asta trebuie să ai şi curajul de a face proiecte. Care să fie şi convingătoare, să aducă acasă, adică la pensiune,  respectivele fonduri europene. Sunt mulţi întreprinzători care au dovedit că au curaj. Mă refer acum la cei din sfera turimului rural. Este vorba proprietarii a două noi   pensiune turistice construite la Dobreni şi Agapia. Valoarea proiectelor a fost în jur 474.000 euro fiecare.

 

*Investiţii publice

Cele mai atractive, dar şi mai avantajoare, au fost investiţiile publice, adică cele realizate de primăriile rurale.  În cazul lor, sumele alocate sunt cu mult mai mari, ajungând până la 2,5 milioane eruo, în cazul unui proiect integrat. La toate investiţiile, sumele sunt integral nerambursabile.  Adică primeşti banii europeni fără ca să-i mai dai înapoi!

Din cele 21 de proiecte integrate implementate în judeţul Neamţ, ca proiect de succes a fost declarat cel al comunei Bicaz Chei.  Banii au fost folosiţi pentru asfalatarea unui drum comunal, construirea centrului de zi pentru copii tip after schol, reabilitarea şi modernizarea căminului cultural şi achiziţia unui utilaj multifuncţional. Toate aceste investiţii au fost realizate şi date în folosinţă.

Tina CONDREA

 

< Articolul anterior
Subvenţiile la bovine