Investiții europene în ferme de familie

06/03/2019

Din Neamț, doar două proiecte eligibile!

*Unul cu finanțare, din comuna Dobreni

*Cel fără finanțare este din satul Bistrița

*Ambele vizează activități în legumicultură

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat Raportul de selecție lunar pentru submăsura „Investiții în exploatații agricole”. Vorbim de etapa aferentă lunii septembrie 2018 pentru componenta ferma de familie și ferma mică.

La nivel național, în cadrul acestei prime etape lunare, au fost depuse un număr total de 178 cereri de finanțare, dintre care au fost selectate 110 proiecte cu un punctaj între 91 și 83 de puncte. Valoarea publică totală a proiectelor selectate se ridică la suma de 53.407.702 euro.

Pe componenta fermă de famiie, din județul Neamț au fost declarate eligibile doar două proiecte europene. Unul cu ghinion! Asta pentru că din cele două proiecte nemțene eligibile, doar unul este admis și la finanțare. Norocos s-a dovedit a fi de această dată proiectul depus de PLANT NURSERY SRL din comuna Dobreni. Banii europeni au fost ceruți pentru investiții privind dezvoltarea fermei de legume, modernizare system de irigații și construcția unui cmplexe de sere.

Declarat eligibil, dar fără finanțare europeană, este proiectul depus de BIO LAND PETRODAVA SRL din satul Bistrița, comuna Alexandru cel Bun. Aici, fără sorți de izbândă, finanțarea europeană a fost solicitată pentru realizarea de inbvestiții pentru construcția unei sere, spații de deozitare și de condiționare.

*Proiecte bune sunt, bani europeni- nu!

În prima etapă de selecție, au fost multe proiecte declarate eligibile, dar fără finanțare! Fapt care demonstrează că necesitatea capitalizării fermelor de familie și a fermelor mici este mult mai mare decât fondurile europene alocate în această sesiune.În plus, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a mai constat că numărul proiectelor neconforme sau neeligibile s-a redus considerabil față de alte perioade. Depunerea unui număr atât de mare de cereri de finanțare, precum și punctajele ridicate obținute la selecție, demonstrează că fermierii sunt interesați de fondurile europene, că le-au fost de un real folos noile facilitățile de care au beneficat în ultima vreme. Aminitm aici obținerea extrasului de carte funciară de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și depunerea cererilor de finanțare semnate electronic.

Reamintim solicitanților care nu au deținut semnătura electronică la depunere, în cazul în care vor fi selectați pentru finanțare, vor avea obligația să dețină certificatul digital calificat la momentul contractării.

*Pentru zootehnie, banii s-au terminat de anult trecut

Alocarea financiară destinată investițiilor în ferme a fost de 303 milioane de euro, din care: vegetal – 53 milioane de euro, zootehnic -111 milioane de euro, zona montană – 80 milioane de euro (vegetal şi zootehnic), fermele de familie și fermele mici – 59 milioane de euro. Poriecte trebuiau depuse până în 31 decembrie 2018 pentru sectorul zootehnic și până în 31 martie 2019 pentru sectorul vegetal și componentele ferma de famile și ferma mică. Fondurile europene alocate anul acesta pentru investiții în fermele de creștere a animalelor din zona montană s-au topit în 6 zile, iar cei pentru fermele de animale din zona non-montană în doar 5 zile.

În scurta sesiune atunci, fermierii nemțeni au depus atunci 6 proiecte, din care 2 din zona non montană, unul din zona montană și alte 3 solicitări de finanțare pentru 3 ferme de familie.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU