“Îngrijri la domiciliu” fictive, plătite de CAS pentru persoane sănătoase

14/07/2016

Nurse cares for a elderly woman lying in bed; Shutterstock ID 75178384; PO: aol; Job: production; Client: drone

Casa de Sănătate a modificat, de la 1 iulie, condiţiile de depunere a dosarelor pentru a-i “neutraliza” pe profitori

În afara rudelor de gradul I sau a tutorilor, împuternicirea pentru depunerea dosarului la CAS se poate face numai prin act notarial

Condiţiile de depunere a dosarelor pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu au fost modificate, de la 1 iulie, pentru a preveni fraudarea sistemului de decontare a cheltuielilor privind aceste servicii.  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a făcut precizarea că au fost aduse în atenţia Poliţiei numeroase cazuri în care aprobările au fost solicitate în numele unor persoane care nu necesitau asemenea îngrijiri sau care nici măcar nu aveau cunoştinţă de faptul că li s-ar fi recomandat astfel de servicii. În acest moment, mai multe asemenea situaţii sunt în atenţia organelor de cercetare, ca urmare a sesizărilor formulate de unele case de asigurări de sănătate din ţară.

“În ceea ce priveşte situaţia semnalată de dumneavoastră, CAS Neamţ nu este în posesia informaţiilor referitoare la existenţa unor astfel de cazuri în judeţul Neamţ”, ne-a transmis ec. Marieana Atomulesei, preşedintele- director general al CAS Neamţ.

De la 1 iulie 2016, dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate de alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor respective numai în anumite condiţii: de către rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinţi, soţ/soţie, copii) care pot depune dosarele fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate; tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/curatela, fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate. Celelalte persoane decât beneficiarii ori rudele de gradul I sau tutorii/curatorii legali pot depune dosarele pe baza unui act notarial care împuterniceşte respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor.

“Menţionăm că actul notarial poate fi emis pentru o perioadă lungă de timp, nefiind necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă depunere de dosar. Deoarece unii reprezentanţi ai asiguraţilor au prezentat împuterniciri avocaţiale în locul actelor notariale, pentru facilitarea depunerii dosarelor Ministerul Sănătăţii şi CNAS au decis să extindă posibilitatea de reprezentare şi prin acest tip de împuternicire (Ordinul MS/CNAS nr.830/432/2016, publicat în Monitorul Oficial nr.522 din 12.07.2016). Totodată, CNAS face toate eforturile pentru ca asiguraţii să nu fie afectaţi de recentele  modificări legislative. Astfel, s-au dat dispoziţii ca în cazurile punctuale mai deosebite, dacă asiguratul care necesită îngrijiri la domiciliu este nedeplasabil şi nu are pe cine să împuternicească să depună dosarul, acesta poate aduce situaţia respectivă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află (telefonic sau prin alt mijloc de comunicare), iar un funcţionar al casei respective îl va consilia pentru soluţionarea situaţiei respective”, transmite, printr-un comunicat de presă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Acolo unde solicitanţii de servicii de îngrijiri medicale la domiliciliu s-au prezentat în număr mare la începutul acestei luni, pentru diminuarea aglomeraţiei s-au luat măsuri de suplimentare la maximum a ghişeelor disponibile.

Geanina NICORESCU