În Neamț mai muncesc aproximativ 86.000 de oameni

30/08/2018

Cei mai mulți sunt în servicii, respectiv 52.064, precum și în industrie și construcții – 30.483

La jumătatea lui 2018, câștigul salarial net a fost de 2.105 lei

A crescut numărul de slujbași. În Neamț, în luna iunie a acestui an erau 86.150 de lucrători, cu 2.512 mai mulți decât în aceeași perioadă a lui 2017. Din numărul total al salariaţilor, 3.603 lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, respectiv silvicultură şi pescuit, 30.483 în industrie şi construcţii, iar 52.064 în servicii. Tot în judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.518 lei/salariat, iar cel net de 2.105 lei/salariat, fiind cu 0,7 % mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna mai 2018. La data de referință, cele mai mari venituri s-au încasat în agricultură, silvicultură și pescuit, e vorba de 2.670 de lei, față de 2.086 anul trecut. În acest clasament, locul doi îl ocupă căștigurile angajaților din servicii, respectiv 2.332, cu 288 mai mult decât perioada similară a lui 2017. Cele mai mici venituri au fost obținute în industrie și construcții, e vorba de 2.044 de lei, cu 306 mai puțin față aceeași perioadă a anului trecut. Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna iunie 2018 a fost de 4.527 lei/salariat, cu 0,7 % mai mare decât în luna mai 2018, iar cel net de 2721 lei/salariat, în creştere cu 17 lei (+0,6%) faţă de luna mai 2018. Tot în aceeași perioadă, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale, inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri , respectiv tichete de masă şi tichete cadou. De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna mai au fost mai mari comparativ cu luna mai 2018 ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari, în funcţie de contracte/proiecte, cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2018 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, prime anuale ori pentru performanţe, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici, precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-1,7%), sănătate şi asistenţă socială (-0,1%) respectiv administraţia publică (- 0,1%) . Indicele câştigului salarial real a fost de 100,6% pentru luna iunie 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 195 %, cu 1,2 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna mai 2018.

V. ANDRIEȘ