În data de 3 decembrie, la nivelul întregii țări, s-a organizat bursa muncii destinată persoanelor cu dizabilități

05/12/2018

Autoritățile și-au propus să urnească “angrenajul gripat” al încadrărilor de pe piața muncii, mai ales în cazul persoanelor din anumite categorii dezavantajate, oferind firmelor o subvenție lunară de 2.250 de lei pentru fiecare lucrător angajat. Așa cum se știe, potrivit legilor în vigoare, firmele au obligația de a încadra și persoane cu dizabilități. Un exemplu demn de urmat, îl reprezintă un mare supermarket din Piatra Neamț, respectiv Carrefour, care a făcut angajări din rândul categoriei mai sus menționată. Autăritățile trebuie să se implice cât mai activ ca să sprjine acești oameni, iar una din măsurile întreprinse a fost și bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, care a fost organizată în toată țara, la data de 3 decembrie. La nivel național, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aplică o serie de măsuri active ce vizează integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor în căutarea unui job. Printre acțiunile menite creșterii șanselor de ocupare a șomerilor se numără acordarea de subvenții în vederea încurajării angajatorilor de a încadra persoane aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii. Firmele care beneficiază de acești stimuli financiari au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni Astfel, societățile care încadrează în muncă, pe o perioadă nedeterminată, şomeri peste 45 ani sau părinți unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEETs primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. De aceeași sumă beneficiază și angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data încadrării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective. De facilităţile menționate anterior (subvenție în cuantum de 2.250 lei) se bucură şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi patronii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. În situația angajării pe durată nedeterminată a absolvenților, ANOFM acordă firmelor subvenții în cuantum de 2.250 de lei/lună pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent primit în câmpul muncii. În cazul în care sunt încadrați absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, beneficiile financiare se acordă pe o perioadă de 18 luni. Toate aceste subvenții sunt asigurate de ANOFM prin implementarea de proiecte finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020. Facilităţile se acordă la solicitarea angajatorilor pentru persoanele din categoriile menţionate și înregistrate în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

V. ANDRIEȘ