Impozitarea excesivă a indemnizaţiei de hrană, contestată de Sanitas

15/07/2018

Sindicaliştii ameninţă cu proteste

Federaţia Sanitas reclamă că ridicarea impozitului fiscal de hrană de la 10% la 45% ar scădea veniturile angajaţilor din sistemul sanitar, iar ulterior ar duce la proteste, solicitând ca indemnizaţia să rămână impozitată doar cu 10 procente. “O.U.G. nr. 91/2017 care modifică art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost emisă la presiunile Federaţiei SANITAS, pentru corectarea inechităţilor din sistemul sanitar generate de aplicarea noii legislații salariale, iar acordarea indemnizaţiei de hrană începând cu 1 ianuarie 2018 a fost reglementată tocmai pentru a înlocui tichetele de masă, astfel încât salariaţii din sistemul sanitar public de stat să nu înregistreze pierderi de venituri. În discuţiile avute de la apariția O.U.G. 91/2017 cu factori de decizie din Guvernul României am fost asiguraţi că impozitarea va fi de 10%, astfel încât suma plătită salariaţilor din sistemul sanitar cu titlu de indemnizaţie de hrană să fie echivalentă contravalorii tichetelor de masă acordate acestora până la 1 ianuarie 2018. Luând act de opinia Ministerului Finanțelor Publice conform căreia, indemnizația de hrană trebuie impozitată ca făcând parte din ”venituri din salarii şi asimilate salariilor”, opinie de altfel transmisă Federației SANITAS la 6 luni de la prima solicitare și considerată de noi eronată şi ţinând cont de faptul că instituțiile sanitare au acordat deja aceste indemnizații de hrană de la data de 1 ianuarie 2018 cu impozitare de 10%, iar noua impozitare ar fi de 45%, fapt care, aplicat eventual şi retroactiv, ar diminua foarte mult veniturile angajaților din sistemul sanitar și ar duce din nou la nemulțumiri și, implicit, la proteste, plus având în vedere caracterul excepţional impus de O.U.G. nr. 91/2017 pentru acordarea indemnizaţiei în vederea înlocuirii propriu- zise a valorii tichetelor de masă pentru intervalul 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018,susținem în continuare că se impune aplicarea doar a impozitului în cotă de 10% asupra acestor sume pe perioada menţionată, în spiritul celor convenite cu reprezentanţii Guvernului”, este mesajul transmis de Eva Ungureanu, preşedintele Uniunii Sindicale Sanitas Neamţ, .din partea conducerii Federaţiei SANITAS. În acest sens, Federația a înaintat Prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, adresa nr. 557/18.06.2018 în care solicită susținerea punctului de vedere al sindicaliştilor și a demersurilor lor pentru corecta încadrare fiscală a indemnizației de hrană, în sensul impozitării ei cu 10%, conservând astfel veniturile salariaților din sistemul sanitar public de stat. Totodată, atrag atenția factorilor de decizie că o nouă reducere a veniturilor salariaților din sănătate, prin creșterea nivelului de impozitare, va duce inevitabil la reluarea protestelor acestora.

Geanina NICORESCU