Gata cu huzureala: UE oferă aproape jumătate de miliard de euro pentru integrarea pe piața muncii a tinerilor și a șomerilor inactivi

04/09/2018

În Neamț, autoritățile șiau propus depistarea și găsirea de locuri de muncă pentru peste 4.000 de tineri NEETs

Autoritățile încearcă prin diferite modalități integrarea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta de până în 25 de ani și a șomerilor inactivi. Așa cum spunea la o bursă a muncii Daniel Chirilă, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, în județul Neamț există mai bine de 4.000 de tineri NEETs, care urmează să fie identificați și înregistrați la agențiile de șomaj din județ, pentru integrarea pe piața muncii ori pentru participarea acestora la diferite cursuri de formare profesională. În data de 30 august 2018, conducerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a semnat pentru derularea unor proiecte europene, în valoare de 415 milioane de euro, din care „ACTIMOB 2 RMPD Alternativ, Activare și Mobilitate tineri NEETs”, în valoare totală de 49 milioane de euro. Proiectul își propune asistarea de specialitate, în vederea integrării pe piața muncii a 17.449 de tineri cu vârsta de până în 25 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu sunt cuprinși într-un program de formare. De asemenea, cu data de 9 august 2018, ANOFM, sub îndrumarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale implementează proiectul „PRO ACCES Alternativ RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”, în valoare totală de 265 milioane de euro, prin care finanțează măsurile active destinate persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere al ocupării, altele decât tinerii până în 25 de ani. Cele două proiecte asistă aproximativ 120.000 de șomeri care vor beneficia direct de prime de activare și mobilitate, precum și pe angajatorii acestora care pentru fiecare persoană ce face parte din grupul țintă (tinerii sub 25 de ani, persoane peste 45 de ani, persoane cu dizabilități, părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată și respectiv persoane care mai au 5 ani până la pensie) vor primi pentru o perioadă de 12 până la 60 de luni, o subvenție lunară în valoare de 2.250 lei/ persoană. La nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se mai află în implementare proiectul „INTESPO – Înregistrarea tinerilor NEETs în evidențele Serviciului Public de Ocupare”, cu o valoare aproximativă de 47 de milioane de euro prin care sunt identificați și înregistrați tineri NEETs (persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 ani, în situaţia în care nu au loc de muncă, nu urmează o formă deînvăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională). Principalul rezultat al proiectului este constituirea grupului țintă pentru celelalte proiecte ce se află în implementare. 8 Proiecte care subvenționează angajatorii pentru programe de ucenicie și stagii de practică Totodată sunt în implementare și proiecte care subvenționează angajatorii, ce desfășoară programe de ucenicie și stagii de practică, în valoare totală de 56.667.700 euro, astfel încât la această dată majoritatea contractelor de ucenicie sunt susținute din fonduri europene nerambursabile. Toate aceste proiecte se implementează până la sfârșitul anului 2022, asigurând necesarul de resurse pentru măsurile active destinate stimulării ocupării forței de muncă. Până la sfârșitul lunii septembrie 2018, când vor fi încheiate apelurile de proiecte destinate susținerii dezvoltării instituționale a Serviciului Public de Ocupare, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va depune împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale noi proiecte, ce se referă la alinierea serviciilor destinate angajatorilor conform nevoilor acestora, la susținerea integrării socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități, precum și la personalizarea serviciilor furnizate grupurilor vulnerabile aflate în dificultate din punctul de vedere al integrării pe piața forței de muncă. Valoarea estimată a acestor proiecte este de peste 60 de milioane de euro. În toate aceste proiecte, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă contează pe sprijinul partenerilor sociali, iar în perioada următoare dorește implicarea directă a acestora în proiecte ce vizează alinierea calității serviciilor furnizate la standardele europene.

V. ANDRIEȘ