A fost afişată lista cu viitori locatari ai ANL

14/10/2017

 Primăria Piatra neamţ, a anunţat, ieri, afișarea începând cu data de 12.10.2017 atât la sediul, cât și pe site-ul instituției, a Listei cu ordinea priorități a solicitanţilor de locuințe ANL destinate tinerilor si familiilor de tineri care și-au actualizat dosarele în perioada 21.08.2017 – 06.10.2017 și care au îndeplinit criteriile de acces la acest tip de locuințe. Primăria mai precizează faptul că eventalele contestatiile referitoare la punctajele acordate se vor formula scris se vor depune la cam.20. la Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală până la data de 18.10.2017, orele 16,00. Sunt 88 de solicitanţi pentru această sesiune, dintre care unul singur a obţinut 88 de puncte, cel mai mare punctaj, de altfel, urmat îndeaproape de al doilea calificat, cu 86 de puncte. Cel mai mic punctaj, pe poziţia 88, este de 36 de puncte. Din comisia de evaluare a dosarelor fac parte cinci consilieri locali (Adrian Ciobanu, Adrian Olariu, Bogdan Gavrilescu, Paul Pintilie şi Florin Duma), şefa serviciului de Asistenţă Socială, Gianina Cloşcă şi şeful Biroului de Gospodărie Comunală, Cătălin Curalariu.

M.O.T.