Fonduri europene pentru zona montană

29/05/2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a încheiat peste 4.500 de contracte care au ca obiect investiții în zona montană și pentru care s-au efectuat plăți în valoare totală de 230,6 milioane de euro. Alocarea distinctă, acordată pentru finanțarea investițiilor realizate în zona montană este de 683 mililioane euro. „Zona montană este o prioritate pentru Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, iar proiectele din această zonă constituie o necesitate pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural. Alocarea distinctă dispusă în sesiunile de finanţare şi interesul crescut al beneficiarilor pentru accesarea fondurilor europene au drept scop dezvoltarea şi stabilizarea populaţiei și din zona montană nemțeană. Cele mai multe din proeicte europene aflate acum în derulare sunt depuse de fermieri și autorități locale din zona montană nemțeană”, a declarat Viorel Ilisei, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investiților Rurale Neamț În Neamț, zona montană nemțenă ocupă o parte însemnată din suprafața totală a județului. Ponderea o dețin pădurile, pășunile și fânețele naturale, în timp ce terenul arabil fiind mai puțin aici. Muntele este acoperit cu păduri pe suprafața totală de 261.349 ha, pășuni naturale ocupă 30.412 ha, fânețe naturale -34.738 ha, iar terenurile arabile însumează 12.685 ha. Efectivele de animale se compun din 28.299 bovine, 71.503 ovine, 10.143 caprine, 32.680 porcine, 4.466 cabaline și 7.939 familii de albine. În derulare, proiecte nemțene pentru investiții de interes public Fermierii și autoritățile publice locale din zona montană s-au implicat serios în accesarea fondurilor europene alocate pentru agricultură și dezvoltare rurală. Dovadă stau proiectele depuse și care vizează realizarea investițiilor de interes public, cu finanțare integral nerambursabilă. Altfel spus, fără cotă de contribuție din partea beneficiarului fondurilor europene. Anul trecut, pentru modernizarea infrastructurii rutierii primarii din zona montană au depus 4 proiecte. Două proiecte au fost depus pentru modernizarea infrastructurii educaționale din localitățile montane și un proiect mai amplu pentru realizarea sistemului integrat de alimentare cu apă și de canalizarea a apelor uzate. Cu un an în urmă, dintre proiectele europene privind modernizarea infrastructurii rurale poderea o dețin cele ale autorităților publice rurale din zona montană nemțeană. Atunci au fost depuse 15 proiecte valoare totală nerambursabilă de 17,5 milioane euro, pe cele 3 componente. Pentru infrastructura rutieră au fost 5 proiecte din comunele Pipirig, Borca, Vânători, Biczu Ardelean și Pângărați, fiecare proiect în valoare de 1 milion euro, 100 % nerabursabil. La capitolul infrastructură educațională și socială au depus solicitări de finanțare Primăriile Pângărați, Borca Poiana Teiului și Bicazu Ardelean, prin proiecte de câte 500.000 euro fiecare. Două proiecte aparțin primăriilor Alexandru cel Bun și Moldoveni, în valoare de câte 1 milion de euro. Pentru alimentări cu apă cu canalizare și stație de epurare, elegibile la finanțare au fost declarate cererile Primăriilor Tarcău, Bălțătești, Cordun și Gâdinți, toate cu proiecte a câte 2,5 milioane euro fiecare. Pentru realizarea de investiții în protejarea patrimoniului cultura s-au depus 5 proiecte nemțene în valoare de 500.000 euro fiecare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU