Fonduri europene 2019, trimestru I

13/01/2019

*Suma disponibilă este de peste 475.800.000 euro

*Pentru infrastructura de irigații, cea mai mare alocare

În primul trimestru al anului 2019, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale va deschide noi sesiuni de primire de proiecte europene finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Valoarea fondurilor alocate pentru submăsurile disponibile în acest moment este de 475.836.748 de euro.

Până anul trecut, pentru absorția fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării spațiului rural nemțean au fost depuse 274 de proiecte. Din păcate, 2018 a fost mai sărac, ca număr de sesiuni de proiecte, dar și ca fonduri europene alocate. Bunăroară, pentru tinerii fermieri banii s-au terminat în 36 de zile, cu 2 luni înainte de teremnul limită. În evidența Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț erau déjà 65 de proiecte depuse de tinerii fermieri. Alte 68 de cereri de finanțare nemțene au fost depuse pentru dezvoltarea fermelor mici.

*Măsuri de finanțare și sume alocate

În primul trimestru al acestui an vor fi disponibile fonduri pentru investiții în fermele pomicole în sumă de 51.013.105 euro; investiții  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigații care au o alocare de 200.000.000 euro.
Sprijinul pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile va fi de 14.775.003 euro. În timp ce  
sprijinul pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale s eridică la suma de 13.677.431 euro.

*Oportunități de finanțare pentru GAL-uri


Grupurile de Acțiune Locală vor avea la dispoziție o nouă oportunitate de finanțare europeană. În județul Neamț sunt acreditate 6 GAL-uri care includ toate comunele și orașele Bicaz, Târgu Neamț și Roznov.

În primul trimestru al acestui an, sume importante vor fi alocate prin  submăsura Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Componenta B “Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate pentru care vor ffi allocate 9.270.000 euro. 
Tot în această perioadă, vor fi lansate sesiuni pentru „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” și „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor”, valoarea totală a fondurilor disponibile pentru aceste două submăsuri fiind de 110.151.918 euro.

*Finanțări europene în derulare

În acest moment sunt deschise sesiuni de primire a proiectelor pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe pentru formarea beneficiarilor fondurilor europene.

Pentru fermierii nemțeni, de mare interes sunt investițiile în fermele vegetale din zona montană, dar și sprijinul financiar alocat pentru investiții în procesarea, marketingul produselor agricole aferentă și schema de minimis pentru proiectele finanțate prin aceste submăsuri.

Fonduri disponibile sunt pentru împăduriri, înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot. produse și procese în sectorul agricol sau pomicol, etapa a doua. Mai mult decât atât, din această lună se primesc proiecte pentru accesarea sprijinului privind cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare din sectoarele agricol și pomicol.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Lasa un comentariu