Farmaciile, obligate să renunţe a-şi mai face reclamă pe seama gratuităţilor CAS

26/01/2018

Termen strict pentru aprovizionarea cu medicamentele cerute de asigurat: maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice
Farmaciile, unele dintre puţinele afaceri care mai prosperă în ţara asta, fac bani frumoşi prin atragerea clienţilor cu fel de fel de reclame ochioase. Formulări de genul “gratuitate la peste 1000 de produse” ori “cele mai mici preţuri la reţete compensate” vor trebui să dispară. Prin noul Contract-cadru pe 2018, a fost prevăzută obligația farmaciilor aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate de a nu utiliza, sub nici o formă, în campaniile publicitare, referințe la medicamentele compensate și gratuite sau la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu excepția informarii asupra faptului că farmacia eliberează medicamente compensate si gratuite.
De asemenea, va fi reglementat numărul farmaciştilor care lucrează la furnizorii de medicamente, în ideea ca numărul acestora, scriptic, să poată să se reflecte şi în realitate…
Astfel, s-a precizat că un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult două farmacii aflate în relaţie contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate (în prezent își poate desfășura activitatea la 2 furnizori). Un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult 3 farmacii (în prezent la 3 furnizori) aflate în relaţie contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate în situaţia în care, la unul dintre furnizori, asigură numai programul de continuitate în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii.
A fost revizuită în parte sancțiunea aplicabilă farmaciilor în situația în care, se
sesizează neconcordanţe între medicamentele/materialele sanitare eliberate în perioada verificată şi cantitatea de medicamente/materiale sanitare achiziţionate, astfel: ”în situaţia în care, ca urmare a controlului desfăşurat de către instituţiile abilitate, se stabileşte vinovăţia furnizorului, potrivit legii, contractul în derulare se reziliază de plin drept de la data luării la cunoştinţă a notificării privind rezilierea contractului, emisă în baza deciziei executorii dispuse în cauza respectivă, cu recuperarea integrală a contravalorii tuturor medicamentelor eliberate de furnizor în perioada verificată de instituţiile abilitate şi decontată de casa de asigurări de sănătate și care depășesc
valoarea achizițiilor pentru care există documente justificative”.
S-a completat şi obligația farmaciilor de a se aproviziona, în maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele, dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în farmacie -la solicitarea în scris de către asigurat, în
sensul că farmacia trebuie să facă dovada demersurilor efectuate în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 269/2017 privind obligatia de a asigura stocuri adecvate și continue de medicamente.

Geanina NICORESCU