Facilități pentru zona montană

20/04/2018

*Bani pentru centre colectare lapte
*Suma totală alocată: 60 milioane euro
*Proiecte-tip pentru astfel de investiții
Senatul a adoptat proiectul de lege privind investițiile pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană. Ajutorul acordat cu această destinație fermierilor montani se ridică la suma totală de 60 de milioane de euro.
Acest proiect face parte dintr-un program mai amplu, care se va derula timp de 10 ani, pentru implementarea căruia va fi alocată suma totală de un miliard de euro destinată celor 115.000 de fermieri din zona montană a întregii țări care se întinde pe 4,5 milioane hectare.
În Neamț, zona montană ocupă o parte însemnată din suprafața totală a județului. Ponderea o dețin pădurile, pășunile și fânețele naturale, în timp ce terenul arabil este mai puțin ca suprafață față de celelalte zone ale județului. Muntele este acoperit cu păduri pe suprafața totală de 261.349 ha, pășuni naturale ocupă 30.412 ha, fânețe naturale -34.738 ha, iar terenurile arabile însumează 12.685 ha. Efectivele de animale se compun din 28.299 bovine, 71.503 ovine, 10.143 caprine, 32.680 porcine, 4.466 cabaline și 7.939 familii de albine.
Pentru comparație, precizăm că suprafaţa arabilă totală a județului Neamț este de 169.203 ha, efectivele de animale includ 77.804 bovine, 238.092 oi, 56. 804 capre, 146.946 porci, 205.6118 păsări pentru ouă și carne, 14.414 cai și 19.680 familii de albine.
*Finanțare nerambursabilă până la 90 %
Prin acest program, fermierii din zona montană primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile necesare realizării de centre de colectare a laptelui în zona montană. Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale cu condiția ca ajutorul maxim combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției. Această facilitate se acordă tinerilor fermieri sau fermierilor care s-au instalat în cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în acest program. Dar și pentru investițiile care se realizează în zone montane sau zone defavorizare sau cele realizate de cooperative. Finanțarea se acordă o singură dată pentru un beneficiar privat și pentru un singur obiectiv dezvoltat prin acest program.
Beneficiarii ajutorului de stat sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; grupuri de producători;  cooperative și societăți comerciale. Toți acești beneficiari privați ai ajutorului trebuie să desfășoare activități în agricultură sau industrie alimentară.
*Localitățile montane, stabilite de minister
Centrele de colectare a laptelui vor fi construite pe baza unor proiecte-tip puse la dispoziția beneficiarilor de Agenția Zonei Montante. Proiect-tip înseamnă documentația tehnico-economică elaborată de Agenția Zonei Montane, pentru realizarea și dotarea unei construcții-cadru, amplasată în zona montană, care corespunde standardelor în domeniu și se încadrează în bugetul previzionat pentru finanțarea acestui program. În centrele de colectare se face preluarea cantităților de lapte și păstrarea acestuia în recipiente specifice.
Numărul centrelor de colectare, tipul acestora, amplasamentul în localitățile din zona montană, proiectul-tip de realizare se stabilesc anual prin ordin al ministrului agriculturii. Centrele de colectare a laptelui din zona montană, realizate în cadrul acestui program, pot presta servicii și altor beneficiari privați, pe bază de contract de prestări-servicii.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU