Examen pentru detectivi particulari

10/05/2017

Nemțenii care sunt pregătiți și vor să obțină atestatul de detectiv particular sunt invitați să-și depună dosarele de înscriere până la data de 25 mai 2017. „În conformitate cu prevederile Legii 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, la data de 9 iunie 2017, ora 10, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, str. Eroilor, nr.16, jud. Neamț, se va organiza examenul de atestare a calității de detectiv particular. Tematica de examinare stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române se regăsește postată la afișierul unității, sau poate fi adusă la cunoștința celor interesați, zilnic, în intervalul orar 8,30-9,30 de către ofițerul responsabil din cadrul IPJ Neamț“, spune inspectorul Elena Bulgărea, ofițerul de presă al Poliției Neamț.

Candidații pot depune dosarele până pe data de 25 mai 2017, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 5 din Legea nr.329/2003:

– are cetățenie română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

– posedă cel puțin studii medii și este absolvent a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolvent al unei instituții de învățământ superior;

– este apt din punct de vedere medical;

– să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

– nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;

– a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a municipiului București, după caz;

– a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular, cei interesați trebuie să depună la Inspectoratul de Poliție Județean Neamț un dosar (tip șină) care să cuprindă următoarele acte:

  1. a) cerere;
  2. b) curriculum vitae;
  3. c) actul de stare civilă, în copie legalizată;
  4. d) actul de studii, în copie legalizată;
  5. e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
  6. f) certificate medicale (fișa medicală tip pusă la dispoziție de IPJ Neamț) și de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;
  7. g) certificat de cazier judiciar;
  8. h) declarație autentificată din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 5 lit. e) din Legea329/2003;
  9. i) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, în sumă de 139,27 lei (suma va fi achitată în ziua examenului la casieria IPJ Neamț). (C.I.)