Elevi, încep înscrierile pentru Centrul Județean de Excelență!

14/09/2018

Din 10 septembrie au început înscrierile în vederea constituirii grupelor de elevi în cadrul Centrului Județean de Excelență la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Elevii care doresc să studieze la un nivel superior pot complete cererile fie online, fie direct la sediul centrului de excelență. Ulterior, în perioada 24-29 septembrie 2018, se vor desfășura testările.
Perioada de înscriere este 10 – 22 septembrie 2018 pentru grupele finanțate de Primăriile Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, 11 – 24 sept 2018 pentru grupele de matematică, fizică și informatică de la Piatra Neamț finanțate de Fundația eMAG pentru Educație și Primăria Piatra Neamț.
Testările privind constituirea grupelor se vor organiza numai în cazul în care numărul de elevi înscriși la o disciplină este mai mare decât 16. În caz contrar, nu vor fi organizate testări ale elevilor și grupa respectivă nu se va constitui în anul școlar 2018-2019. Fac excepție grupele de ultraperformanță finanțate de Fundația eMAG care pot fi constituite cu minim 4 elevi, grupele în care este admis cel puțin un elev care a obținut un premiu, mențiune sau medalie la olimpiada națională la disciplina respectivă (în acest caz grupa se poate constitui cu minim 9 elevi) și cele la care sunt admiși cel puțin 2 elevi care au obținut un premiu, mențiune sau medalie la un concurs național/internațional, altele decât olimpiadele naționale (în acest caz grupa se poate constitui cu minim 12 elevi).
Elevii care s-au plasat pe primele 6 locuri la olimpiada județeană în anul școlar 2017-2018 vor fi admiși fără a participa la testarea pentru selecție, cu condiția de a completa un formular de înscriere în condițiile și perioada prevăzută pentru înscriere.
Elevii care au absolvit cursurile la Centrul Județean de Excelență Neamț în anul școlar 2017-2018, în urma participării și promovării la evaluarea finală, se pot înscrie în anul școlar viitor fără a participa la testarea pentru selecție, cu condiția de a completa un formular de înscriere în condițiile și perioada prevăzută pentru înscriere.
Numărul de locuri care se pot ocupa fără a participa la selecție nu poate fi mai mare decât 14/grupă (reprezentând cel mult jumătate din numărul de locuri pentru o grupă). În cazul în care numărul celor care au promovat la evaluarea finală ori s-au plasat pe primele 6 locuri la olimpiada județeană este mare decât 14 vor fi admiși fără a participa la selecție elevii care s-au plasat pe primele 6 locuri la olimpiada județeană, apoi cei care au promovat la evaluarea finală în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Elevii claselor a IV-a vor fi admiși la grupele de matematică fără a participa la testare dacă s-au plasat pe primele 6, respectic 12 locuri la concursul „Mate – olimpiada micilor școlari” în anul școlar 2017-2018 (în funcție de numărul de grupe aprobate). Elevii claselor a V-a vor fi admiși la grupele de matematică fără a participa la testare, dacă s-au plasat pe primele 6 locuri la concursul „MATHESIS” în anul școlar 2017-2018 sau dacă au absolvit cursurile la centrul de excelență în anul 2017-2018 în condițiile descries mai sus.

Geanina NICORESCU