Dublu eveniment în comuna Răuceşti

23/05/2014

Tina-Oglinzi, liceu Tina-Oglinzi 4 Tina-Oglinzi 2 Tina-Oglinzi 1Tina _Oglinzi 3

*Zilele Liceului Tehnologic Oglinzi

*Festivalul Salcâmului, ediţia a III-a

Timp de două zile, Liceul Tehnologic Oglinzi a fost în sărbătoare. O manifestare încărcată de emoţii profunde şi plăcute aduceri aminte, care a depăşit “graniţele”  unităţii de învăţământ, animând întreaga suflare din comuna Răuceşti. Firul evenimentelor de atunci l-am “depănat” împreună cu profesoara Ana Filip. S-a  pornit de la ideea că şcoala este locul în care un copil dobândeşte cunoştinţe competent, este cea care îşi pune amprenta pe viaţa şi activitatea cadrelor didactice, asupra elevilor. Argumente suficiente pentru a reînnoda o tradiţie mai veche,  o vreme uitată pe nedrept: Zilele Şcolii Oglinzi, acum cu statut de liceu.

Parteneri în organizarea evenimetului au fost Primăria şi Consiliul Local Răuceşti, bisericile din comună şi comitetele de părinţi.

Programul celor două zile de sărbătoare a fost bogat şi mult diversificat. S-au realizat expoziiţii de desene şi colaje, sub genericul “Şcoala, inima comunităţii”. Au avut loc întreceri sportive  în cadrul Cupei Tineretului. Pentru elevii mai mici s-a organizat un concurs de desene pe asfalt sugestiv intitulat “Şcoala Viitorului”.

 

*Şcoala Oglinzi: trecut, prezent şi viitor

 

Sub acest generic s-a desfăşurat simpozionul care a prilejut un plăcut şi emoţionant moment de întâlnire între generaţii: profesorii şi învăţătorii care au fost ori sunt acum în activitate la Liceul Tehnologic Oglinzi. S-a realiza şi o impresionantă expoziţie de fotografii mai vechi şi mai noi, care surprind momente din viaţa şi activitatea şcolii din Oglinzi, în evoluţia lor firescă, de-a lungul anilor. S-au consemnat şi foarte multe intervenţii din partea invitaţilor la simpozion. Au fost onoraţi cu prezenţa inspectorului şcolar Elena Preda, a fostul inspector şcolar Gheorghe Ţigău. Nu au lipsit reprezentaţii Primăriei şi Consiliului Local Ruceşti, ai întregii comunităţi locale. Normal, invitaţi au fost cadre didactice şi elevi de la Şcoala Răuceşti, cu care Liceul Tehnologic Oglinzi are o bună colaborare, un parteneriat de durată.

Cu această ocazie a  fost lansată revista elevilor “Oglinda Oglinzilor”, dar şi numărul 1 al revistei “Magia ştiinţelor”. Au fost oferite diplome cadrelor didactice, elevilor, cei care, deopotrivă, au contribuit la creşterea prestigiului şcolii prin rezultatele frumoase obţinute de-a lungul timpului. Cei prezenţi la simpozion au vizitat sălile de clasă şi laboratoarele. Cadrele didactice care au slujit aici cu ani în urmă au rămas  impresionate  de evoluţia în timp şcolii, a dotărilor sale de ultimă oră. Ei au predat elevilor în alte vremuri şi în cu totul  alte condiţii.

Cu toţii au recunoscut contrbuţia în organzarea evenimentului a profesorului Ilie Apostoaie, fost director la Şcoala Oglinzi, iar de câteva mandate primar al comunei Răuceşti. Semn că nu a uitat de unde a plecat.

 

*”Festivalul salcâmului”: momente de bucurie şi veselie pentru toată lumea

 

După partea festivă a Zilelor Liceului Tehnologic Oglinzi, a urmat partea cultural-artistică care a avut darul să adune laolaltă întreaga suflare a satului, în Parcul Tineretului din Oglinzi. Petrecerea s-a “încins” în imediata apropiere a plantaţiei de salcâmi, care ar fi trebuit să fie înfloriţi pentru a înmiresma atmosfera de sărbătoare. “Festivalul Salcâmului” se ţinea în periaoda de floare a plantaţiei. Anul acesta, evenimentul a fost grăbit de alegerile europarlamentare. Festivalul, ajuns la ediţia a treia, se organiza în cea de-a treia duminică a lunii mai, în preajma marii sărbătorii Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena. Ar fi trebuie să fie duminică, dar atunci sunt alegeri.

Cu sau fără salcâmi înfloriţi, Festivalul a bucurat şi veselit pe toată lumea. Au contribuit micii artişti popolari din comuna Răuceşti, invitaţii lor din Târgu Neamţ, Vânători şi Timişeşti.

Sărbătoarea Salcâmulului  este un festival judeţean şi, totodată, sărbătoarea satului Oglinzi. Un bun prilej de a promova  şi de a meţine în actualitate tradiţiile cultural-artistice specifice zonei.

 

*Mici artişti populari, la înălţime

 

Programul artistic dedicat acestui eveniment a fost bogat şi variat, cu momente folclorice, dans modern, muzică uşoară. Pe scenă, au evoluat: Ansamblul folcloric “Oglinduţa” cu interpretele Larisa Bâzu, Corina Frunză, Gabriela Ogjică, soliştii de muzică uşoară Emanuela Sava, Diana Tănase, Corina Frunză, Formaţia de dans modern şi majorete “Like dans”. Nu putea lipsi Sînzîiana Oşlobani, solista cu care se mândresc cei din Oglinzi. La fel ca şi cu Gabrieja Ojică, care s-a calificat pentru ediţia a IV-a  a emisiunii “Next Star”. Sunt artiste care promovează localitatea şi tradiţia zonei. La înălţime au fost Ansamblul folcloric “Ozana” din Târgu Neamţ, Fanfara comunei Răuceşti, Formaţia de fluieraşi “Cromatic”- Răuceşti, Frormaţia “Coral” – Răuceşti şi Robert Vartic – solistul Ansamblului folcloric “Dor vânătorean” din comuna Vânători.

“Festivalul salcâmului” s-a încheiat cu o discotecă în aer liber.

Tina CONDREA