DSVSA Neamţ avertizează fermierii să asigure bunăstarea animalelor pe timp geros

21/01/2018

Pentru această perioadă, cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă, reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ a emis o serie de recomandări, atât pentru proprietarii de animale cât şi pentru transportatori.
Astfel, crescătorii de animale trebuie să asigurare un adăpost corespunzător pentru patrupede, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii; cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare atât cantitativ cât şi calitativ; buna funcţionare a echipamentelor de adăpare şi de furajare. Se va acorda o deosebită atenţie în mod special instalaţiei de adăpare, având în vedere riscul de îngheţ al acesteia.
“La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor precum şi la aparitia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă sau DSVSA. De asemenea, în cazul în care, din cauza intemperiilor se produc pagube care afectează bunăstarea animalelor, proprietarii sunt obligaţi să anunţe de urgenta primăria sau DSVSA pentru a fi luate măsurile necesare” sublniază reprezentanţii autorităţii veterinare.
DSVSA avertizează transportatorii de animale vii că porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care în timpul călătoriei temperatura ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu ca, mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii; bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiţia ca, în mijlocul de transport să nu existe curenţi de aer rece; ecvinele pot fi transportate şi în situaţia în care temperatura ambientală coboară sub -20° C cu condiţia ca, mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenţie deosebită se acordă şi vitezei de transport, numărului de opriri precum şi vârstei animalelor transportate.
“Din cauza condiţiilor meteorologice există riscul apariţiei stresului termic prin  frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei şi totodată identificarea simptomelor acestuia. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilaţie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie şi somnolenţă, colaps”, subliniază DSVSA.
Geanina NICORESCU