Din numărul total de beneficiari, 31 au fost persoane aflate în cercetări, la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Neamț

15/12/2017

În acest an, sute de restanțieri la identitate au beneficiat de serviciile oferite de lucrătorii de la Buletine, care, împreună cu camera mobilă au efectuat 124 de acțiuni la domiciliu sau la anumite instituții, pentru punerea în legalitate a unor anumite categorii de persoane. “Până la data de 11 decembrie 2017, pe linie de evidență, cu ajutorul camerei mobile au fost puse în legalitate 264 de persoane. Aceste deplasări au fost solicitate de Spitalul Judeţean Neamţ, Sanatoriul Bisericani – comuna Alexandru cel Bun, Centrul Social Pietricica Piatra Neamţ, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, comuna Bodeşti, Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Dizabilităţi Piatra Neamţ, Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv. În ultimul caz s-au eliberat 31 de acte de identitate pentru arestaţi. Au existat şi solicitări ale persoanelor fizice cu domiciliul în Piatra Neamţ, Alexandru cel Bun, Bârgăuani, Bodeşti, Negreşti, Girov, Gârcina, Mărgineni, Pângăraţi şi Tarcău”, ne-a declarat Loredana Popescu, șefa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț. Conform Hotărârii nr.1375, din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, conform Articolului 51 (1) la solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor participă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială; reţinute, arestate ori execută pedepse privative de libertate sau care locuiesc în localităţi izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. Înmânarea cărţilor de identitate persoanelor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, în cazul celor care domiciliază în mediul urban, pe bază de semnătură pe cerere; de către poliţiştii de la posturile de poliţie din localităţile arondate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, în cazul celor care domiciliază în mediul rural, pe bază de condică.

V. ANDRIEȘ