În dezbatere publică: serviciile de silvomediu 

14/11/2016

tina-silvomediu*Pentru împăduriri, sprijin de până la 200 euro/ha/an

*Plăți compensatorii și angajamente  pe 5 ani

Ministerul Agriculturii supune dezbaterii publice aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“. Scopul ajutorului constă în acordarea de plăți compensatorii pentru pierderile de venit și costurile suplimentare rezultate din depășirea cerințelor obligatorii prevăzute de legislația națională în domeniul silvic, ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei. Selecția cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecție și, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obținut, cu încadrarea în alocarea disponibilă. Beneficiarii depun o singură cerere la APIA Neamț. Beneficiari și condiții de plată Beneficiarii plăților sunt unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere, persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere și asociațiile dintre acești beneficiari. Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții: să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier pentru care solicită sprijinul financiar; să se angajeze ca mențin angajamentul de silvomediu pe o perioadă de 5 ani; să respecte cerințele specifice pachetelor de silvomediu; să dețină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafețele de teren forestier pentru care solicită sprijin; să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută de acesta într-o unitate de producție și/sau protecție. Schema nu se aplică dacă întreprinderile sunt în dificultate, împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat sau dacă această decizie de recuperare nu a fost executată. Aceste prevederi nu se aplică beneficiarilor persoane fizice și celor din categoria unităților administrativ teritoriale de nivel de comune, orașe, municipii, precum și formelor asociative ale acestora. Sprijin compensatoriu pe 5 ani Fac obiectul aplicării schemei financiare terenurile forestiere, cu condiția ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată. Suprafața minima pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha. Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic și să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare, adică după ce a fost avizat procesul verbal. Sprijinul este de tip compensatoriu, se acorda anual ca suma fixa pe hectar de teren forestier, pe o perioadă de 5 ani. Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro/ha/an. Valorile plăților compensatorii acordate sunt de 25 euro/ha/an pentru suprafața angajată în Pachetul financiar 1 și de 103 euro/ha/an pentru Pachetul 2. Pentru suprafețe între 100 și 500 ha se va acorda 100% din valoarea plății compensatorii, iar pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, nivelul plăților fiind ajustat. Astfel că pentru suprafața între 500-1.000 ha se acordă 75% din valoarea plăților compensatorii, pentru 1.000- 5.000 ha se dă 50%, iar pentru mai mult de 5.000 ha, procentul este de 35% din valoarea plăților compensatorii.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU