Deschis la Buletine, de alegeri

17/05/2019

Nemțenii care au cărțile de identitate expirate și vor să voteze, își pot procura buletine chiar și în ziua alegerilor sau cu o zi înainte.

“Persoanele care vor să voteze trebuie să știe că sâmbătă, 25 mai 2019 avem program de lucru cu publicul între orele 8 și 16, iar duminică, 26 mai, între orele 7 și 21. E important ca cetățenii să-și verifice din timp actele de identitate pentru a se asigura că sunt în termen de valabilitate. Dacă documentele sunt expirate este necesar să solicite eliberarea unui nou buletin”, ne-a declarat Loredana Popescu, șefa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra- Neamț.

Documente necesare pentru obținerea unei cărți de identitate: cererea pentru eliberarea actului de identitate; actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul; certificatul de naştere (original și copie); certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie; hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie; certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie; certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie și chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei.

“În cazul modificării numelui sau a prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă. Pentru cetățenii care nu posedă toate documentele pentru eliberarea cărții de identitatese poate elibera o carte de identitate provizorie, valabilă un an de zile, pe baza urmatoarelor documente: cererea pentru eliberarea actului de identitate; 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază; documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de   reședință, original și copie, și o chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii de un leu. Actele de identitate se eliberează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Pentru persoanele netransportabile efectuăm și deplasări în teren cu camera mobilă din dotare. De la începutul anului am desfășurat 52 de activități cu camera mobilă și am pus în legalitate 79 de persoane, atât la solicitarea instituțiilor, cât și la cererea persoanelor fizice”, a mai spus Loredana Popescu, șefa de la Buletine Piatra- Neamț.

V. ANDRIEȘ