Data de 16 aprilie- decisivă pentru furnizorii de servicii medicale care vor finanţare de la CAS Neamţ

04/04/2018

 Zilele trecute a avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, pentru aprobarea Metodologiei de contractare pe anul 2018 propusă de directorul Relații Contractuale, precum şi pentru desemnarea membrilor CA care vor face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor. Astfel, s-a hotărât ca, în perioada 10-12 aprilie 2018 să fie transmise electronic documentele scanate şi semnate de către furnizori cu semnătură electronică extinsă. Documentele vor fi comunicate pe e-mail, verificate pe măsura transmiterii lor şi, în cazul în care vor fi incomplete sau incorecte, furnizorii vor fi informaţi pe e-mailul declarat la CAS Neamţ. Ulterior, în data de 16 aprilie, se va afişa pe site-ul CAS Neamţ lista furnizorilor declaraţi eligibili pentru a încheia contracte pentru anul 2018. În aceeaşi zi se vor putea depune la sediul CAS Neamţ contestaţii la lista afişată cu furnizorii declaraţi eligibili pentru a încheia contracte de furnizare servicii medicale aferente anului 2018. Tot în ziua de 16 aprilie, la ora 17, se vor afişa răspunsurile la contestaţiile depuse. Odată sabilită lista furnizorilor eligibili, vor începe negocierile pentru tarife. În data de 20 aprilie sunt invitaţi la negocierea tarifelor pentru anul 2018- servicii medicale de zi și pentru cronici- reprezentanţii spitalelor. Potrivit CAS Neamţ, în perioada 17- 20 aprilie se va desfăşura activitatea de evaluare a criteriilor de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi a serviciilor de reabilitare medicală în ambulatoriu în vederea stabilirii punctajelor conform cărora se vor stabili valorile de contract. Pe 23 aprilie se vor afişa listele cu punctajele calculate conform criteriilor de selecţie ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi de reabilitare medicală în ambulatoriu. În aceeaşi zi se vor putea depune contestaţii, iar la ora 17 vor apărea afişate şi rezultatele. În data de 25 aprilie vor fi făcute publice valorile de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice, recuperare, spitale şi stomatologie. Contestaţiile se vor depune până la ora 14, în aceeşi zi, la sediul CAS Neamţ, pentru ca până la ora 16 să poată fi afişate rezultatele contestaţiilor pe site şi la sediul instituţiei. Astfel, a doua zi, până la ora 16, se vor afişa valorile de contract finale pe domeniile de activitate medicală care prevăd acest lucru şi listele finale cu furnizorii care vor încheia contracte/acte adiţionale pentru servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală şi dispozitive medicale pentru perioada 1 mai- 31 decembrie 2018.

Geanina NICORESCU