Dacă ești în căutarea unui loc de muncă…

09/09/2018

*Autoritățile se implică pentru găsirea de soluții în vederea integrării persoanelor inactive pe piața muncii
*În vara acestui an, peste 9.000 de nemțeni se aflau în șomaj, din care 7.868 nu mai primeau niciun fel de ajutor financiar

Se spune că „Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și-n traistă” și este cât se poate de adevărat, fiindcă pentru realizarea unui țel în viață trebuie să lucrezi și să te implici cât se poate de serios, iar roadele muncii nu se vor lăsa mult timp așteptate.
Trecând de la acest aspect, nemțenii care au rămas fără serviciu sau tinerii care n-au lucrat niciodată, sunt rugați să se înscrie în bazele de date ale agenției de șomaj de care aparțin cu domiciliul sau reședință, pentru a cunoaște, în mod gratuit, care le sunt șansele de angajare în funcție de studiile/calificările și experiența pe care le dețin, pentru a beneficia în timp util de informare privind locurile de muncă vacante adecvate pregătirii profesionale a acestora, pentru a beneficia de mediere pe aceste locuri de muncă și pentru a putea participa la cursuri de formare profesională gratuite. În plus, dacă se angajează, în anumite condiții stabilite de lege, pe lângă salariu, pot beneficia de sprijin financiar acordat de AJOFM, respectiv prima de inserție (1.500 de lei), prima de activare (1.000 de lei), prima de instalare (12.500 de lei), prima de încadrare (max. 55 de lei/zi).
Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente: actul de identitate, actele de studii şi de calificare, actele care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu (în cazul în care ai mai lucrat), adeverinţa medicală din care să rezulte că eşti clinic sănătos sau apt de muncă. În cazul în care ai vârsta între 16 şi 25 de ani, nu ai loc de muncă, nu urmezi o formă de învăţământ şi nu participi la un curs de formare profesională, poţi contacta experţii din echipa locală de intervenţie din cadrul AJOFM din judeţul tău.
În Neamț, în luna iunie 2018, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, numărul şomerilor înregistraţi era 9.180, din care 3.804 (41%) femei. Față de luna mai 2018, la data de referință, erau mai puțini șomeri cu 54 de persoane. Din totalul acestora, 7.868 (86%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Tot la sfârșitul lunii iunie a.c., ponderea şomerilor în totalul celor înregistraţi pe ţară, era de 3,01%. Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era de 5,03% ( 5,06 % în luna mai 2018).

*Câți lucrători mai muncesc în județ și ce lefuri încasează

În Neamț, în luna iunie a acestui an erau 86.150 de lucrători, cu 2.512 mai mulți decât în aceeași perioadă a lui 2017.
Din numărul total al salariaţilor, 3.603 lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, respectiv silvicultură şi pescuit, 30.483 în industrie şi construcţii, iar 52.064 în servicii.
Tot în judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.518 lei/salariat, iar cel net de 2.105 lei/salariat, fiind cu 0,7 % mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna mai 2018. La data de referință, cele mai mari venituri s-au încasat în agricultură, silvicultură și pescuit, e vorba de 2.670 de lei, față de 2.086 anul trecut. În acest clasament, locul doi îl ocupă căștigurile angajaților din servicii, respectiv 2.332, cu 288 mai mult decât perioada similară a lui 2017. Cele mai mici venituri au fost obținute în industrie și construcții, e vorba de 2.044 de lei, cu 306 mai puțin față aceeași perioadă a anului trecut.
V. ANDRIEȘ