Cum va funcţiona Piaţa Centrală? Astăzi, vot în Consiliul Local pentru noul Regulament

19/10/2017

Noul Regulament de organizare şi funcţionare a Pieţei Centrale Piatra Neamţ intră astăzi în votul Consiliului Local, în cadrul unei şedinţe extraordinare, începând de la orele 12,00.
La parter noului corp de clădire va fi o zonă legume-fructe –echipata cu 150 tarabe inox; o zonă de carne şi peşte va fi echipată cu 27 camere frigorifice; zona de lactate şi ouă va avea 22 boxe, produsele de panificaţie -20 boxe.
Vor exista zone de cântare, expoziţie, unelte agricole; un punct control veterinar, cu acces şi din exterior ; – spaţii depozitare ; – grupuri sanitare separate pe sexe şi persoane cu handicap ; – fast food ; – o zonă pentru copii, în hol.
La etaj – birou administraţie, scări şi lifturi de acces pentru marfă, personal şi clienţi ; – zone pentru amenajarea de unităţi alimentaţie publică; – zona pentru desfacerea de produse agro-alimentare, unelte etc. (40 boxe) – grupuri sanitare, vestiare şi duşuri.
Accesul în incinta Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din Piatra Neamt, se face în intervalul orar stabilit de către administrator și care este afişat la fiecare intrare; Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau prin înştiinţări scrise, când se consideră necesar. Dreptul de acces la acest bun este garantat tuturor utilizatorilor fără discriminare .
Printre obligaţiile noului administrator (Primăria) este şi aceea de a verifica dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale. De asemenea, Primăria trebuie să asigure minim 40% din spațiile destinate producătorilor agricoli, să nu admită în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia.
Tot Primăria propune tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora, tarife care sunt aprobate de Consiliul Local; – elaborează regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice deschise privind închirierea bunurilor aparținând domeniului public al municipalității din Piața Centrală.
În spațiile închise din Piață este interzis: fumatul, ocuparea cu ambalaje sau marfă a altor mese, de pe o zi pe alta, decât cele pentru care s-a plătit în ziua respectivă; expunerea produselor la capătul meselor este permisă în limita a 50 cm lângă masă, la înălțimea mesei, pentru care se va plăti tarif separat față de tarabă, la acelasi nivel tarifar, d) blocarea accesului la altă masă decât cea pentru care s-a plătit, în cazul în care accesul este blocat se va achita tarif separat pentru marfa depozitată care blochează accesul la mese. În cadrul Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe îşi vor desfăşura activitatea : • 1 inspector  1 consilier economic  1 consilier comercial  3 casieri  1 instalator  1 electrician  3 muncitori necalificați  1 îngrijitor.
Producătorii agricoli și comercianții pot achiziționa maxim 3 tarabe/spații.Tarabele din inox vor fi atribuite producătorilor agricoli și comercianților în ordinea depunerii cererilor. Spațiile vor fi atribuite producătorilor agricoli și comercianților prin licitație desfășurată în conformitate cu legislația privind închirierea bunurilor aparțănând domeniului public. Foștii chiriași care aveau îndeplinite la zi obligațiile de plată față de fostul administrator, vor beneficia de închiriere directă, cu excepția cazului când doi sau mai mulți foști chiriași solicită același spațiu, caz în care se va organiza licitație. Pentru bunurile pentru care se organizează licitație, tariful de pornire va fi cel prevăzut în prezentul Regulament de organizare și funcționare. Închirierea pe bază de contract se poate face pe o perioadă de: – maxim 1 an cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, pe bază de contract de închiriere – 1 zi până la 1 lună – pe bază de chitanță fiscală( factură)/abonament.

Până în prezent, s-a înființat un post de pază permanent asigurat de Poliția Locală; se lucrează la finalizarea asfaltării parcării și a trotuarului perimetral; s-a semnat contractul de furnizare a energiei electrice, s-au depus documentele pentru contractul de alimentare cu apă; s-a definitivat necesarul de dotări pentru obținerea avizului ISU și urmează achiziția; s-a stabilit componenţa compartimentului care va administra piața; s-a demarat procedura de achiziție pentru contractele de mentenanță a echipamentelor; s-au depus solicitările pentru avizele DSP, DSV și APM; s-au stabilit dotările necesare pentru deschiderea pieței și urmează achiziția; se inventariază mijloacele fixe din interiorul construcției; se primesc începând de luni, 16 octombrie, cereri pentru închirierea spațiilor la camera 20 a Primăriei; am cerut un raport al echipei de lucru, la fiecare două zile, privitor la progresul realizat și eventualele blocaje apărute.
M.O.T.