Crește rata șomajului!

10/07/2018

La data de referință, în județul Neamț erau înregistrați 9.234 de șomeri, cu 64 mai mulți decât în aprilie

În Neamț, după o perioadă cu rezultate bune în ceea ce privește rata șomajului, iată că pentru luna mai situația s-a schimbat. Conform datelor primite de la Agenția Națională de Șomaj, la data de referință, în județ erau înregistrați 9.234 de șomeri, cu 64 mai mulți față de luna precedentă. În comparație cu luna aprilie 2018, și rata șomajului a crescut cu 0,04pp. În aceeași perioadă, la nivel naţional, rata șomajului a fost de 3,48%, în scădere cu 0,10 puncte procentuale (pp) față de luna anterioară şi sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2017 cu 0,72 pp. La sfârșitul lunii mai, numărul șomerilor înregistrați era de 303.964, ceea ce înseamnă o scădere cu 9.061 faţă de luna aprilie 2018. Din totalul şomerilor înregistraţi, 53.148 au fost indemnizaţi şi 250.816 neindemnizaţi. Numărul celor care au primit ajutorul financiar a scăzut cu 4.343, iar al şomerilor care au ieșit din plată s-a micșorat cu 4.718 faţă de luna precedentă. Ponderea persoanelor neindemnizate în numărul total al şomerilor (82,52%) a crescut faţă de luna precedentă cu 0,88pp. Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna mai 2018, rata şomajului masculin a scăzut faţă de luna precedentă, de la 3,78% în luna aprilie 2018 la 3,65% iar rata şomajului feminin a scăzut de la 3,35 % în luna aprilie 2018 la 3,27 %. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost la finele lunii mai a.c. de 0,38 pp. Numărul şomerilor femei la 31 mai 2018 era de 129.718, în timp ce al şomerilor bărbaţi ajunsese la 174.246. Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor se prezintă astfel: 86.006 provin din mediul urban şi 217.958 din mediul rural. Numărul de şomeri a scăzut în 37 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari micșorări înregistrându-se în judeţele Constanța, respectiv 905 persoane, Dolj cu 743, Olt cu 730 persoane și Suceava cu 636 persoane. În municipiul Bucureşti numărul de şomeri a scăzut cu 214. Numărul de şomeri a crescut în 4 judeţe, creşterile înregistrându- se în judeţele Dâmbovița cu 302 şomeri înregistraţi, Caraș-Severin cu 107, Neamț cu 64 şi Hunedoara cu 16. Rata şomajului a scăzut în 37 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari scăderi înregistrânduse în judeţele Olt cu 0,45 pp, Harghita cu 0,41 pp, Constanța cu 0,31 pp, Dolj cu 0,28 pp și Suceava cu 0,27 pp. În municipiul Bucureşti rata şomajului a scăzut cu 0,02pp. Rata şomajului a crescut în 4 judeţe, creşterile înregistrându- se în judeţele Dâmbovița cu 0,16 pp, Caraș -Severin cu 0,10 pp, Neamț cu 0,04 pp și Hunedoara cu 0,01pp. Judeţele cu cea mai mare pondere a şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor sunt Vaslui (92,82%), Buzău (91,60%), Iași (91,21%), Galați (91,16%), Brăila (90,56%), Teleorman (90,05%) și Dâmbovița (89,62%). Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele Teleorman (8,84%), Mehedinţi (8,77%), Vaslui (8,64%), Dolj (7,74%), Buzău (7,36%), Galaţi (6,69%), Bacău (6,02%), Olt (5,85%), şi Ialomiţa (5,66%). Nivelul minim al ratei şomajului în luna mai, de 0,71%, se înregistrează în judeţul Ilfov. Ecartul dintre nivelul de maxim şi cel de minim al şomajului (8,13 pp) este mai mic cu 0,26 pp decât cel din luna precedentă (8,39 pp). Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (36,65 %). Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 32,44% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,76 %. În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, la finele lunii mai a.c., se aflau înregistraţi în evidenţele ANOFM 11.962 tineri cu vârsta sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce reprezintă 53,17% din totalul şomerilor cu vârsta sub 25 de ani) şi 129.561 adulţi aflaţi în şomaj de peste 12 luni, ponderea şomerilor de lungă durată adulți în numărul total de şomeri adulți fiind de 46,03%. Ponderea șomerilor înregistrați în evidențele agenției de mai mult de 24 de luni este de 28,79%, din care 26,32% de mai mult de 27 de luni.

V. ANDRIEȘ

< Articolul anterior
Sugar mort la spital