Control în fermele cu subvenții

09/07/2018

APIA Neamț a demat controlul clasic, în teren, la fermele care solicită subvenții și care sunt în eșantionul de control. ”Controlul pe teren presupune verificare la faţa locului a conformităţii cu realitatea, a informaţiilor din cererea de plată. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de eşantionare a fermierilor, elaborat de APIA. Selectarea cererilor care urmează să fie verificate pe teren se face pe baza analizei de risc şi a elementelor de reprezentativitate a cererilor de plată depuse.În campania 2018, fermierii nemțeni au depus 25.333 cereri unice de plată pentru o suprafaţă totală de 172.709,68 hectare. ”, a declarat Mihai Dorneanu, directorul APIA Neamț. Eșantionul nemțean de control Eşantionul de control conţine fermierii selectaţi pentru controlul pe teren, ale căror solicitări de sprijin urmează a fi verificate din punct de vedere al suprafeţelor declarate, cât şi din punct de vedere al ecocondiţionalităţii şi al condițiilor de eligibilitate generale şi specifice. Acesta este transmis de APIA central la APIA Neamț, în vederea pregătirii dosarelor de control şi a realizării graficului de verificare în teren. Eșantionul nemțean cuprinde 235 dosare pentru controlul clasic și 532 dosare pentru controlul prin teledetecție, suprafața totală supusă controlului fiind de 18.935 hectare, care este compusă din 7000 de parcele. Controalele la fața locului vizează toate parcelele agricole pentru care se solicită plăți directe sau sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat şi constă, în funcţie de scopul controlului, în măsurarea suprafețelor și verificarea condițiilor de eligibilitate generale, a cerințelor de bază relevante, a cerințelor specifice angajamentelor și altor obligații privind suprafața declarată de beneficiar în cadrul schemei de ajutor sau al măsurilor de sprijin solicitat. În cazul subvenției pe hectar pentru pajiștile permanente, dacă la controlul la faţa locului APIA Neamț descoperă o neregularitate ori neconformitate, fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun suportă sancţiunea. Priorități în planificarea controalelor Prioritizarea verificărilor se face în funcţie de scopul controlului şi cerinţele de management. Pentru sprijinul cuplat – diversificarea culturilor, controlul pe teren, trebuie să fie efectuat într-un timp util pentru a se asigura că este posibilă identificarea clară a limitelor parcelor agricole şi a culturii declarate. Perioada care trebuie luată în considerare privind controlul la fața locului pentru verificarea cerințelor de diversificare este mai-septembrie anul curent. În practică, verificarea culturilor, acolo unde este necesar, trebuie să fie efectuată în perioada corespunzătoare înainte, sau (cel mai târziu) imediat după recoltare pentru a fi eficientă. Verificarea poate fi efectuată și după recoltare, în anumite condiții chiar după ce s-a arat, pe baza rezidurilor culturii (miriști și alte resturi vegetale ale culturii) cu condiția ca acestea să constitue dovezi vizibile ale culturii. Dosarele trebuie să conțină cererea fermierului însoțită, după caz, de documentele de modificare. Transmiterea acestora se va face în tranșe, pe baza unui proces verbal în care se consemnează că ,,au fost finalizate suprapunerile și supradeclarările și nu se va mai interveni pe dosare”.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Lasa un comentariu