Contabil incompatibil la Bârgăuani

08/11/2018

Agenţia Naţional de Integritate l-a găsit pe GAVRILUŢ RADU SEBASTIAN, funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Bîrgăuani, Judeţul Neamţ, în stare de incompatibilitate pentru că alucrat simultan la două instituţii de stat, în aceeaşi meserie. La data publicării anunţului de incompatibilitate, cel vizat nu depusese, încă, un punct de vedere la dosarul de evaluare, în exercitarea dreptului la apărare. Iată ce spune comunicatul ANI: În perioada 15 aprilie – 09 iulie 2014 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de conducere de şef serviciu Contabilitate în aparatul de specialitate al primarului şi funcţia de contabil în cadrul Şcolii Gimnaziale Bărgăuani, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003. Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale: – art. 94, alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia “(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […] c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public […]”; “Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”. “Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.